Vesti

Sa sednice Predsedništva Skupštine

Četvrtak, 19.07.2018
Nakon prekida današnje parlamentarne sednice, Predsedništvo je popodne održalo sednicu i odlučilo da se sednica nastavi u ponedeljak u 11:00 časova.

Skupština će razmatrati i glasati za tačke dnevnog reda, koje su predviđene za danas, dok na zahtev pokretača, odnosno PG - Socjial demokratske partije, skinuta je sa dnevnog reda interpelacija ministra za javnu administraciju MahirYagcilar, u vezi ne izmene administrativnog uputstva br. MJU 2004/07 za službena putovanja.

Međutim, na zahtev PG - PSD održa će se debata u vezi dijaloga između Kosova i Srbije .

 

Nga mbledhja e Kryesisë së Kuvendit