Vesti

Sa sednice Komisije za budžet i finansije

Sreda, 18.07.2018
Komisija za budžet i finansije Skupštine Kosova, na današnjoj sednici, kojom je predsedavao Lumir Abdixhiku, predsednik, razmotrila je nekoliko nacrta zakona i izveštaja.

Što se tiče Nacrta zakona o naučnim inovacijama i transferu znanja i tehnologije, sa amandmanima Komisije za obrazovanje, nauku, tehnologiju, kulturu, omladinu, sport, inovacije i preduzetništvo, Komisija je procenila da postoje dodatni budžetski troškovi, koji nisu predviđeni u budžetu Ministarstva obrazovanja, nauke i tehnologije za 2018. godinu. Takođe je procenjeno da je i u Ministarstvu za inovacije i preduzetništvo izdvojen budžet za finansiranje projekata u oblasti inovacija. Članovi Komisije su zahtevali da se oba ministarstava koordiniraju o sprovođenju zakona i planiranju budžeta za naredne godine što se tiče ovog zakona.

Komisija je prosledila nacrt zakona za dalje razmatranje u Skupštini.

U nastavku, Komisija je razmotrila Nacrt zakona o Memorijalnom kompleksu "Adem Jashari" u Prekaze i amandmane Komisije za poljoprivredu, šumarstvo, ruralni razvoj, životnu sredinu i prostorno planiranje.

Procenjeno je da su troškovi za sprovođenje zakona predviđeni budžetom za 2018. godinu i preporučeno je institucijama koje su odgovorne za sprovođenje istog, da planiraju budžetske troškove za naredne godine. I ovaj nacrt zakona je prosleđen za dalje razmatranje u Skupštini.

Komisija je zaključila da Nacrt zakona o hidrometeorološkim aktivnostima, Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o zvaničnoj statistici Republike Kosovo, kao i Nacrt zakona o socijalnim preduzećima, sa amandmanima funkcionalnih komisija, ne sadrže dodatne budžetske troškove.

Na ovoj sednici, Komisija je razmotrila i preporučila Skupštini usvajanje dva godišnja izveštaja: Izveštaj o radu Fonda penzijskih štednji Kosova za 2017. godinu, kao i Godišnji finansijski izveštaj Radio Televizije Kosova za 2017. godinu.

Nga mbledhja e Komisionit për Buxhet dhe Financa