Vesti

Sa sednice Komisije za obrazovanje...

Sreda, 18.07.2018
Komisija za obrazovanje, nauku, tehnologiju, kulturu, omladinu, sport, inovacije i preduzetništvo, održala je danas redovnu sednicu, kojom je predsedavao Ismajl Kurteshi, predsednik, na kojoj su izveštavali rektori javnih univerziteta.

Na ovoj sednici, bili su prisutni rektori: Marjan Demaj sa Univerziteta "Hasan Prishtina" u Prištini, Bajram Kosumi sa Univerziteta "Kadri Zeka" u Gnjilanu, Fadil Millaku sa Univerziteta "Haxhi Zeka" u Peći i Ramë Vataj sa Univerziteta "Ukshin Hoti" u Prizrenu.

Svrha ovog zajedničkog sastanka bila je informisanje Komisije o izazovima i problemima koji prate javne univerzitete, kao i dostignuća na kraju ove akademske godine.

Rektor UPZ-a, Rame Vataj, u ime konferencije rektora, zahtevao je poštovanje ključnih pitanja koja proističu iz ovog sastanka, kao što su: finansijska autonomija javnih vlasti, kao i nemešanje inspektora obrazovanja u rad i procene univerziteta.
Nakon ovih zahteva koje je predstavio Rame Vataj, rektori pomenutih univerziteta izveštavali su o upravljanju, radu i dostignućima univerziteta kojima oni upravljaju.

Od svih rektora, kao glavni izazov predstavljen je mali budžet dodeljen univerzitetima.

Rektori su predstavili dostignuća i razvoje koje su realizovali tokom svog mandata, odnosno povećanje broja redovnih profesora sa titulom Doktor, osposobljavanje administrativnih radnika, povećanje studijskih programa, saradnje i sporazuma u projektima sa Evropskom unijom, monitorisanje kvaliteta u obrazovanju, kao i povezanost sa tržištem rada, itd.

Članovi Komisije postavljali su pitanja rektorima o tome, da li je došlo do povećanja budžeta u naučnim istraživanjima, koliki je broj zaposlenih profesora-doktora nauka u univerzitetima, ocena kvaliteta diploma, pristup univerziteta međunarodnim bibliotekama, itd.

Rektori su odgovorili na pitanja i zahteve koji su se odnosili na ove univerzitete.

 

Nga mbledhja e Komisionit për Arsim...