Vesti

Sa sednice Komisije za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Sreda, 18.07.2018
Komisija za zdravstvo, rad i socijalno staranje, održala je danas redovnu sednicu, na kojoj je bio pozvan Ministar za rad i socijalno staranje, g. Skënder Reçica.

Predsednica Komisije Besa Baftiu, dala je kratak rezime svrhe ovog sastanka, koji se odnosio na sprovođenje Zakona o stručnom osposobljavanju, prekvalifikaciji i zapošljavanju osoba sa ograničenim sposobnostima; sprovođenje Zakona o slepim licima, Zakona o penzijskim šemama finansiranim od strane države, funkcionisanje Socijalno - ekonomskog Saveta i rizik na radnom mestu.

Ministar Reçica, iako ukratko, dao je rezime svih problema sprovođenja ovih zakona. Obavestio je poslanike o trenutnom stanju i naporima koje čini Ministarstvo, izradom desetine izveštaja i administrativna uputstava za poboljšanje ovih zakona, jer kaže da postoje brojni nedostaci i praznine, koje često ne dozvoljavaju njihovo sprovođenje.

" U toku ove godine dostavićemo Skupštini nacrt-izmene na zakone koji se pripremaju, tako da u saradnji sa vama i drugim komisijama možemo postići zajednički cilj ", rekao je ministar Reçica.

Nakon brojnih pitanja od strane poslanika i zahtevanih objašnjenja, on je naglasio da je ministarstvo sporo radilo, ali pozivajući se na situaciju koju je zatekao, dostignuća su, prema njegovim rečima, očigledna i zajednički će se raditi više.

Objašnjenje je dalo i osoblje odeljenja ovog ministarstva, koje je pratilo ministra na ovoj raspravi.

Nga mbledhja e Komisioni për Shëndetësi, Punë dhe Mirëqenie Sociale