Vesti

Sa sednice Komisije za ekonomski razvoj ...

Utorak, 17.07.2018
Komisija za ekonomski razvoj, infrastrukturu, trgovinu , industriju i regionalni razvoj, održala je danas redovnu sednicu, kojoj je predsedavala Sala Berisha - Shala, predsednica, a na kojoj je razmatrala Godišnji izveštaj regulativnog autoriteta za elektronske i poštanske komunikacije za 2017.

Na ovoj sednici pozvani su predstavnici RAEPK, dok je godišnji izveštaj predstavio predsednik Odbora ove institucije, Kreshnik Gashi.

U izveštavanju predstavnika RAEPK predstavljeni su podaci o radu, pregled razvoja tržišta za elektronske i poštanske komunikacije, izveštaj o aktivnostima elektronske komunikacije u Republici Kosovo, Godišnji izveštaj ove institucije i izveštaj revizora, kao i izazovi RAEPK.

Predsednik Odbora , Kreshnik Gashi, govorio je o uspesima ove institucije u odnosu na proces razmatranja zahteva operatora, o uslugama mobilne telefonije, kapacitetima frekvencijskog opsega 2100MHZ, kao i pružanje tehničkih i zakonskih mogućnosti za dodelu ovih resursa za postojeće operatere.

"Takođe, u okviru ocene frekvencijskog opsega RAEPK je radio zajedno sa grupom za podršku BERŽA za pripremu koncepta za otvaranje frekvencijskog opsega, za šta će se doneti odluka 2018. Godine i uraditi u saradnji sa spoljnim konsulentima" rekao je Gashi.

REAPK predstavio je i podzakonske akte, koje je usvojila ova institucija, kao što su: Statut REAPK, pravilnik o prenosu broja za pretplatnike javnih usluga za telefonsku komunikaciju, koji će omogućiti po prvi put ovu uslugu, nakon implementacije državnog koda 383, Pravilnik za nacionalni plan numeracije mreže za elektronske komunikacije, pravilnik za radio-opremu, kao i pravilnik o registraciji pretplatnika.

Takođe kao dokument od posebnog značaja RAEPK je predstavio i Plan migracije na kod 383, aktuelnih kodova u republici Kosova, obustavljanje signala za sve ne licencirane operatere za elektronske komunikacije, pomoći Kosovske policije, uključujući i sever zemlje, kao i plan raspodele frekvencijskog opsega 2100 MHZ.

Sednica je nastavila rad sa diskusijama članova Komisije i predstavnika RAEPK o temama kao podela tržišta za elektronske usluge, monitorisanje mobilne i fiksne telefonije, kao i plan o frekvencijskog opsega.

Komisija je podržala Godišnji izveštaj regulativnog autoriteta za elektronske i poštanske komunikacije za 2017.

Nga mbledhja e Komisionit për Zhvillim Ekonomik...