Vesti

Sa nastavka plenarne sednice

Četvrtak, 12.07.2018
Skupština Republike Kosova, u nastavku današnje plenarne sednice, kojoj je predsedavao Kadri Veseli, predsednik (jednim delom je predsedavao Xhavit Haliti, potpredsednik), razmatrala je nedovršene tačke dnevnog reda od 8, 14, 19, 28 juni i 5, 6 i 9 juli 2018.

Poslanici su usvojili u načelu sledeće Nacrte zakona: Nacrt zakona o posebnom veću Vrhovnog suda o pitanjima koja se vezuju sa Kosovskom Agencijom za privatizaciju, Nacrt zakona o izmeni i dopunu Zakona o vozilima, kao i Nacrt zakona o zaštitnim merama na uvoz. Usvojen je takođe i predlog rezolucije sa interpelacije premijera Republike Kosovo. Ramush Haradinaj, u vezi situacije i finansijskog stanja u javnim preduzećima Telekom i Pošta Kosova, kao i zahtev Parlamentarne istražen Komisije u vezi rashoda za lobiranje od strane Kancelarije predsednika i Vlade Republike Kosovo za usvajanje budžeta i produžetak mandata (roka) ove komisije.

Sednica je nastavila glasanje za iz bor kandidata za člana odbora Radio-televizije Kosova. Nakon tajnog glasanja, nijedan od predloženih kandidata nije dobio dovoljan broj glasova, tako da se ponavlja konkurs.
Podržan je predlog PG - AAK za izmenu članova pri parlamentarnim komisijama.

Nga vazhdimi i seancës plenareNga vazhdimi i seancës plenare