Vesti

Sa sednice Komisije za obrazovanje...

Sreda, 11.07.2018
Komisija za obrazovanje, nauku, tehnologiju, kulturu, omladinu, sport inovacije i preduzetništvo, održala je danas redovnu sednicu, kojom je predsedavao Ismail Kurteshi, predsednik, u kojoj je izveštavao ministra za inovacije i preduzetništvo, Besim Bekaj.

Ministar Bećaj, tokom njegovog izlaganja pred članovima komisije govorio o značajnim događajima iz ministarstva koju vodi. U tom smislu, on je ukazao na izradu unutrašnjeg poslovnika, kao i izradu nacrta budžeta za godine 2017-2018. Prema njegovim rečima, u konceptualnom smislu, Ministarstvo za inovacije i preduzetništvo je formirana sa organizacionom strukturom sa institucionalnim organima koja pripadaju državnom organu.

Beqaj je predstavio i druge aspekte aktivnosti i rad ministarstva, kao što je osnivanje Saveta za inovacije i preduzetništvo, što prema njemu ima savetodavnu ulogu u oblasti inovacija i preduzetništva.

Nakon toga Ministar je obavestio komisiju za pokretanje programa za finansijsku podršku inovacijama i preduzetništva. Ovaj program, vredan 7:15 mil €, rekao je on, je finansijska podrška za projekte koji doprinose promociji inovacija i razvoj preduzetništva.

Beqaj je takođe govorio i o postizanju finansijskog sporazuma sa Saveznom ministarstvom za ekonomsku saradnju i razvoj Nemačke, preko GIZ-a, za koofinanciranje i projekta izvršenja "Stvaranje novih radnih mjesta kroz promociju izvoza (CETEP)."

"Vlada je donela odluku da u saradnji sa nemačkom vladom da izgradi Nemački-kosovsku park u Prizrenu, koji će se zvati park za inovacije i obuku", rekao je Beqaj.

Ministar je takođe govorio i o osnivanju Centara za inovacije i preduzetništvo na Univerzitetu u Prištini "Hasan Priština" i Centra u opštini Uroševac.

On je takođe najavio da je u izradi Zakon o inovacijama i preduzetništvo, kao i
Strategija.

Članovi Komisije postavili pitanja o raspodeli fondova Ministarstva za NVO, otvaranje centara u drugim opštinama, kriterijumi za otvaranje inovativnih centara, izradu Zakona o inovaciji i preduzetništvo, itd.

Ministar Beqaj odgovorio na adresiranim pitanjima, dajući neophodnih pojašnjena.

 

Nga mbledhja e Komisionit për Arsim...