Vesti

Komisija za zakonodavstvo, susrela se sa Sindikatom za pravosuđe Republike Kosova

Sreda, 11.07.2018




Komisija za zakonodavstvo, mandate, imunitet, Poslovnik Skupštine i nadgledanje Agencije protiv korupcije, predsedavana od Albulena Haxhiu, predsednica, primila u susretu Sindikalnu organizaciju za pravosuđe Republike Kosova, predstavljena od 9 članova.

U ovom susretu je vođena diskusija u vezi sa zahtevima sindikata, za koje se održava ovaj štrajk počev od 4. jula 2018. god.

Predsednik Sindikata radnika pravosuđa, Asllan Rusinovci, je podneo pred Komisijom zahteve štrajkača, koji su: za povećanje plata, amendamentiranje zakona, status radnika u sudovima i u tužilaštvima, kao i zahteve za plaćanje radnog iskustva.

Dok, Sadri Llumnica, predstavnik Sindikata tužilaštva Kosova, zahtevao je od Komisije da koristi svoj autoritet za uticanje u ispunjavanju opravdanih zahteva štrajkača.

Sednica je nastavljena sa diskusijama članova Komisije i sindikata, u vezi podnetih zahteva od ovog sindikata.

Komisija je podržala zahteve sindikata i angažovana je za dresiranih pomenutih zahteva u odgovarajućim institucijama.

 

Komisioni për Legjislacion takoi Sindikatën e Judikaturës të Republikës së Kosovës