Vesti

Sa sednice Komisije za prava i interese zajednica i povratak

Sreda, 11.07.2018
Na današnjoj sednici Komisije za prava i interese zajednica i povratak, kojim je presedavao g. Igor Simić, predsednik Komisije, razmatrana su četiri Nacrta zakona, i to razmatranje Nacrta zakona br.06/L-035 o hidrometeorološkoj delatnosti sa amandmanima Funkcionalne komisije za poljuprivredu, šumarstvo, životnu sredinu i prostorno planiranje, razmatranje Nacrta zakona br.06/L-059 o memorijalnom kompleksu ,,Adem Jašari'' u Prekazu sa amandmanima Funkcionalne komisije za poljuprivredu, šumarstvo, životnu sredinu i prostorno planiranje, razmatranje Nacrta zakona br.06/L-049 o naučnoj inovaciji i transferu znanja i tehnologije sa amdanmanima funksionalne komisije za obrazovanje, nauku, tehnologiju, kulturu, omladinu, sport, inovacije i preduzetništvo kao i razmatranje Nacrta zakona br. 06/L-022 o socijalnim produzečima sa amdanmanima funksionalne komisije za zdravstvo, rad i socijalno staranje;.

Članovi Komisije su podržali na dalje procesiranje ova četiri Nacrta zakona (radi usvajanja) u Skupštini Republike Kosova.

 

Nga mbledhja e Komisionit për të Drejtat, Interesat e Komuniteteve dhe Kthim