Vesti

Predsednik Skupštine sastao se sa predstavnicima Privredne komore Kosova

Ponedeljak, 09.07.2018
Predsednik Skupštine Republike Kosovo Kadri Veseli, primio je predstavnike Privredne komore Kosova (PKK), koji su mu uručili izveštaj o reviziji PKK za 2017. godinu.

Na osnovu podataka izveštaja Veseli je ocenio privrednu komoru kao primer transparentnosti rada i rashoda novca, koji su već ocenili i Evropski revizori.

Veseli rekao je da Skupštinu Republike Kosova i privrednu komoru vezuje ocena revizora dveju institucija, smatrajući ih šampionima transparentnosti i menadžiranja budžeta. .

"Skupština Republike Kosovo, takođe je šampion u reviziji tokom svih ovih godina, u kontinuitetu. Ja kao predsednik Skupštine sam ojačao transparentnost i odgovornost pred građanima", rekao je Veseli.

On je pozvao na pozornost u potrošnji javnog novca, dok rad privredne komore smatra dobrim primerom za Agenciju koja izveštava Skupštini.

Predsednik privredne komore Kosova Safet Grxhaliu rekao je da razlog zašto se Skupštini dostavlja ovaj izveštaj je činjenica da tokom 3 zadnje godine, Skupština, na osnovu nalaza generalnog revizora, bila je jedna od naj transparentnija institucija.

Gërxhaliu je rekao da izveštaj o reviziji PPK za 2017, realizovan od strane ugledne Evropske kompanije, je bez jednog negativnog nalaza.

 

 

Kryeparlamentari Veseli takoi përfaqësuesit e Odës Ekonomike të KosovësKryeparlamentari Veseli takoi përfaqësuesit e Odës Ekonomike të KosovësKryeparlamentari Veseli takoi përfaqësuesit e Odës Ekonomike të KosovësKryeparlamentari Veseli takoi përfaqësuesit e Odës Ekonomike të KosovësKryeparlamentari Veseli takoi përfaqësuesit e Odës Ekonomike të Kosovës