Vesti

Nastavak plenarne sednice

Petak, 06.07.2018
Skupština Republike Kosova nastavila je rad plenarne sednice, koja je juče prekinuta, sa preostalima tačkama dnevnog reda.

Skupština je usvojila Nacrt Rezoluciju o kontroli dijaspore na granici, usaglašena sa parlamentarnim grupama, koju je predstavio Faton Topalli.

Sednica, koju je predsedavao predsednik Skupštine Veseli, nastavila je rad sa predloženom mocijom od strane Memli Krasniqi, predsednik PG - PDK, da se 14 tačka prenesi kao prva tačka dnevnog reda.

Nakon procedure tajnog glasanja, tokom 2 runde, Skupština je izabrala članove Ustavnog suda, kandidate: Remzie Istrefi- Peci (83 glasova), Nexhmi Rexhepi (66 glasova) i Safet Hoxha (62 glasova) i predložila iste predsedniku Republike za imenovanje.

Skupština je prekinula rad zbog nedostatka kvoruma za razmatranje Nacrta zakona.

Sednica će nastaviti rad u ponedeljak, nakon najavljene sednice za 10:00. časova.

 

Vazhdimi i seancës plenareVazhdimi i seancës plenare