Vesti

Sa sednice Komisije za obrazovanje...

Sreda, 04.07.2018
Komisija za obrazovanje, nauku, tehnologiju, kulturu, omladinu, sport , inovacije i preduzetništvo, kojoj je predsedavao Ismajl Kurteshi, predsednik, sastale se danas sa Visokom predstavnicom EZ-e na Kosovu, Natalya Apsotolova.

Na početku sastanka predsednik Komisije , Ismajl Kurteshi, je informisao g-đu Apostolova u vezi plana rada Komisije, funkcionisanju i angažovanju.. Takođe, Kurteshi je govorio o značaju saradnje, postizanju reforme i poboljšanju kvaliteta u obrazovanju.

Predstavnica Kancelarije EZ-e Natalya Apostolova, je u toku svog izlaganja govorila o značaju saradnje, kako bi se došlo do reforme i poboljšanja kvaliteta u obrazovanju.
U njenom izlaganju naglasila je značaj početka reforme u oblasti obrazovanja, ocenjujući teškom ali neophodnom.
Takođe, gorila je o potrebi Vetinga u visokom obrazovnom menadžmentu u cilju povećanja kvaliteta obrazovanja, kao početak reforme u oblasti obrazovanja, i u cilju povećanja kvaliteta. Objasnila je da se ne radi o političkom aspektu, već o odgovornosti lica na visokim položajima.

"Reforma u obrazovanju nije samo obaveza, svaki dan kašnjenja je zločin prema mladom stanovništvu Kosova. EZ je odvojila fondove za obrazovanje i cilja povećanju ovog fonda od 2. do 15. miliona evra. Ova oblast je prioritet za nas. Obrazovanje je glavno za SSP i evropsku agendu", istakla Apostolova.

Govorila je o povećanju odgovornosti direktora i direkcija.

Članovi Komisije su izrazili spremnost za saradnju i angažovali su se za poboljšanje stanja obrazovanja na Kosovu.

 

Nga mbledhja e Komisionit për Arsim...