Vesti

Komisija za ljudska prava ...

Sreda, 04.07.2018
Komisija za ljudska prava, polnu ravnopravnost, nestala lica i peticije, diskutovala je danas o formiranju tehničke radne grupe u cilju predloga za razvoj novog rudnika energetske korporacije Kosova. Sednici komisije je predsedavala Duda Balje, predsednica, dok su bili pozvani: Valdrin Lluka, ministra za ekonomski razvoj, Mustafë Grainca, zamenik ministra za financije , Hilmi Jashari, Narodni advokat i predstavnik sela Hade.

Hilmi Jashari, Narodni advokat govorio je o eksproprijaciji imovine stanovnika zone Šipitul i Hade, naglašavajući da je učinjeno kršenje ljudskih prava. On je predstavio zahteva stanovnika ovih sela o njihovoj naknadi za eksproprijaciju.

Ministar Valdrin Lluka, rekao je da su uspeli da prevaziđu energetski kolaps u selu Šipitul, sa sporazumima ovog sela.

Diskusija je nastavljena sa problemom mesta gde će se izgraditi novi rudnik, za koje je ministar izjavio da kompanija koju je angažovao KEK, ima tri opcije: Sever sa Hade, Sever bez Hade i južni deo.

Zamenik ministra za financije, Mustafë Grainca, rekao je da će raditi kako bi bili u funkciji interesa građana.

Predstavnici sela Hade uputili su mnoge kritike za ministra za ekonomski razvoj, zbog, kako su oni rekli, kršenja prava stanovnika i zahtevali da se donese konkretna odluka o budućnosti stanovnika ovog sela, jer uslovi u ovim zonama nisu normalni za život.

Što se tiče eksproprijacije stanovnika sela Hade, ministar Luka je rekao da za to nema budžeta i informisao članove Komisije za je Ministarstvo formirao ekipu za zabranu bespravne gradnje.

Na kraju narodni advokat, Hilmi Jashari, govorio je o dva problematična pitanja za omladinu Kosova, ispod 18 godina. Radi se o korišćenju droge i posledica, a drugo pitanje se odnosi na sistem obrazovanja na Kosovu sa fokusom na veliki broj privatnih koledža, koji, prema njegovom mišljenju, su štetne po državo i društvo.

Članovi Komisije su naglasili da se radi o dva problematična pitanja i značaju za njihovo razmatranje.

 

Nga Komisioni për të Drejtat e Njeriut...