Vesti

Sa održane sednice Komisije za zakonodavstvo

Utorak, 03.07.2018
Komisija za zakonodavstvo, mandate, imunitete, Poslovnik Skupštine i nadgledanje Agencije protiv korupcije, danas je održala sednicu, koja se predsedavala od strane Albulena Haxhiu, predsednica, na kojoj se razmatrao Nacrt Zakona o Posebnoj Komori Vrhovnog Suda o pitanjima vezano za Kosovsku Agenciju za privatizaciju.

Članovi komisije diskutovali su o sadržaju Zakona o Posebnoj Komori Vrhovnog Suda, vezano za privatizaciju, mandat EULEX-a, pitanja Apelacionog suda, pravosudni sistem kao i o ne rešenim predmetima od strane sudova.

Komisija je podržala u principu Nacrt Zakon o posebnoj komori Vrhovnog suda o pitanjima vezano za Kosovsku Agenciju za Privatizaciju.

Sednica se nastavila sa razmatranjem Nacrt Zakona o izmeni i dopuni Zakona o porodici, koji je stupio u dnevnom redu i u principu je bio podržan.

Zahtev za pokretanje postupka za izmene i dopune Zakona o prodaju stanova za koje postoji stanarsko pravo, prosleđena je Komisiji za poljoprivredu, dok zahtev nezavisnog Sindikata bivšeg Opštinskog Saveta za finansiranje Đakovica, 1992-1999, prosleđena je Komisiji za zdravstvo.