Vesti

Sa sednice Komisije za obrazovanje, nauku, tehnologiju, kulturu, omladinu, sport i inovaciju i preduzetništva

Ponedeljak, 02.07.2018
Komisija za obrazovanje, nauku, tehnologiju, kulturu, omladinu, sport, inovaciju i preduzetništvo, održala je sednicu, predsedavanu od strane Ismajl Kurteshi, predsednik, na kojoj su se razmotrili i prosledili Nacrt Zakon o inspektoratu za obrazovanje u Republici Kosova, i diskutovali su vezano za Nacrt Zakon o statusu albanskih prosvetnih radnika godina 1990/91 do 1998/99.

Na sastanku komisija je pozvala i predstavnika Ministarstva obrazovanja, nauke i tehnologije, ministarstva rada i socijalne zaštite, ministarstva finansija, Sindikata obrazovanja, kako bi diskutovali vezano za predloge i primedbe dotičnih ministarstva koji su učestvovali na izmernima i dopunama nacrt Zakona o statusu albanskih prosvetnih radnika godina 1990/91 do 1998/99.

Predstavnik MRSZ, Bahri Xhaferi,tokom svog izlaganja rekao je da ministarstvo koje on predstavlja, nije bilo sponzor ovog nacrt zakona i po njemu, sadržaj ima naglašenih manjka. On je apelovao da se još jednom razmotri ovaj Nacrt Zakon.

Predstavnik Sindikata obrazovanja, Rrahman Jasharaj, izrazio je ogorčanje vezano za razmatranje ovog nacrt zakona po drugi put. Rekao je da se na ovom nacrt Zakonu radi godinama da se do sada nije ništa finalno postiglo.

Članovi komisije su se složili da se nastavi sa razmatranjem Nacrt Zakona i da se svi predlozi i primedbe dostave pismeno od strane resornih ministarstava.

U nastavku sednice, komisija je prosledila Skupštini nacrt Zakon o inspektoratu za obrazovanje u Republici Kosova.

Na kraju sednice predsednik komisije, Kurteshi, obavestio je članove komisije vezano za spisu prosleđenu od strane visoke službenice EU-a, gđe. Apostolova, gde se zahteva da se održi jedan zajednički sastanak dana 04.07.2018, vezano za angažovanje EU-a u povećanju kvaliteta obrazovanja na Kosovu.

Isto tako odlučilo se da komisija na sledeće sesije pozove i rektore univerziteta kao i predstavnike Agencije za akreditaciju pri visokom obrazovanju.