Vesti

Sa sednice Komisije za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Sreda, 13.06.2018
Na današnjoj sednici Komisije za zdravstvo, rad i socijalno staranje održana su dva sastanka: sastanak sa predstavnicima udruženja i sindikata za prava penzionera, kao i sastanak sa Institutom medicine rada - Obilić
Tokom prvog sastanka, predstavnici sindikata penzionera naglasili su da aktuelni zakon za penzije sadrži velike praznine (član 8 zakona),zbog čega je nastala teška situacija u penzijskom sistemu.

Oni su zahtevali da se formira penzijski fond i da se primene preporuke iz Strazbura.

Svi članovi komisije su podržali zahteve predstavnika sindikata penzionera i obećali da će raditi na njegovom amandmandovanju, naročito člana 8 Zakona.

Takođe, sastanak sa predstavnicima Instituta medicine za rad - Obilić, nakon što su pažljivo saslušali njihove zahteve, poslanici su obećali izmenu i dopunu Zakona o zdravstvu, što će se, prema njihovim rečima, ubrzo dogoditi.

Poslanici su naglasili da postoji potreba za dalje usavršavanje Medicine rada i da se obuhvati u MZ, budući da je zagađenje ambijenta je sve veće.

Povećanje broja obolelih lica od raznih i nepoznatih bolesti postavlja potrebu za ozbiljno tretiranje ove problematike, u cilju poboljšanja života građana, rečeno je na sastanku.

Nga mbledhja e Komisionit për Shëndetësi, Punë dhe Mirëqenie Sociale