Vesti

Sa Predsedništva Skupštine

Utorak, 12.06.2018
Predsedništvo Skupštine Republike Kosovo, održalo je danas redovnu sednicu, kojoj je predsedavao Xhavit Haliti, potpredsednik, a na kojoj su prisustvovali i predsednici parlamentarnih grupa.

Predsedništvo je donelo odluku da u četvrtak, u 10:00 časova bude nastavljena sednica sa nedovršenim tačkama dnevnog reda od 5. 6. i 8. juna, dok zatim da se nastavi nova sednica (vidi dnevni red na web-stranici).

Na današnjoj sednici, Predsedništvo je razmatralo i druga pitanja i svog delokruga.

 

Nga mbledhja e Kryesisë së Kuvendit