Vesti

Sastanak posebne Komisije za razmatranje kandidata za članove ustavnog suda

Utorak, 12.06.2018
Posebna Komisije za razmatranje kandidata za članove ustavnog suda razmatrala je danas aplikacije za tri člana Ustavnog suda Republike Kosovo.

Na ovom sastanku, kojem je predsedavao Xhavit Haliti, potpredsednik Skupštine, izvršena je ocena o ispunjavanju kriterijuma kandidata, utvrđeni Zakonom o Ustavnom sudu Republike Kosovo.

Komisija je konstatovala da 16 nominiranih ispunjavaju formalno-pravne uslove za sudije Ustavnog suda.

Na osnovu Plana delovanja, Komisija je donela odluku da se pismeni test za nominirane održi 20. juna 2018. sa početkom u 10:00 časova, dok usmeni intervju da se održi 22. juna 2018.

 

Takim i Komisionit të Posaçëm për shqyrtimin e kandidatëve për anëtarë të Gjykatës Kushtetuese