Vesti

Sa sednice Komisije za obrazovanje…

Sreda, 16.05.2018
Na današnjoj sednici Komisije za obrazovanje, kojoj je predsedavao Ismajl Kurteshi, predsednik, diskutovalo se o kulturnom nasleđu na Kosovu.

Pozvani na ovoj sednici su ministar za kulturu, omladinu i sport, Kujtim Gashi i predsednik Kosovskog saveta za kulturno nasleđe, Shafi Gashi.

Na ovoj sednici prisutni su diskutovali i o duhovnom nasleđu , projektima i preventivnim merama za zaštitu ovog nasleđa.

Ministar Gashi je informisao da Direkcija za kulturno nasleđe pri Ministarstvu za kulturu je usvojilo listu kulturnog nasleđa. On je istakao da unutar ove liste je novih 40 aseta . Takođe on je informisao komisiju i o osnivanju Inspektorata za kulturno nasleđe.

"Kao rezultata ovog inspektorata obavljeno je 21 inspekcija i do sada su podnesene tri krivične prijave. Pripremili smo i koncept dokument o kulturnom nasleđu koji će se procesirati Skupštini" istakao je on.

Ministar Gashi je istakao da na osnovu programa rada u MKOS, kulturno nasleđe je imalo veliku pažnju i predstavlja jedan od glavnih izazova ovog ministarstva. On je istakao da je realizovano 12 projekta za zgrade sa statusom zaštite, dok istraživanja u okviru arheološkog nasleđa je realizovano 19 projekta.

Predsednik Komisije, Ismajl Kurteshi je istakao da na osnovu ovog sastanka cilja se povećanju saradnje između ministarstva za kulturu i Saveta za kulturno nasleđe.

Između ostalog, na ovoj sednici diskutovano je o spomenicima kulturnog nasleđa, kao što su: Tvrđava u Novom Brdu, Kula Sylejman Vokshi, Tvrđava Prizrena itd.

 

Nga mbledhja e Komisionit për Arsim...