Vesti

Veseli u SEECP: Glavni cilj Kosova je puno učlanjivanje u EZ-u

Subota, 14.04.2018
Predsednik Skupštine Republike Kosova, Kadri Veseli, je istakao da je Kosovo ispunilo potrebne kriterijume i sa punom posvećenošću radi na postizanju glavnog cilja -učlanjivanje u EZ-u.

Ove komentare, predsednik Skupštine Veseli je dao na Petoj plenarnoj sesiji Parlamentarne Skupštine procesa saradnje Jugo Istočne Evrope, koja se održava u Ljubljani , Slovenija.

U njegovom izlaganju pred homolozima raznih država regiona i parlamenta, predsednik Skupštine Veseli je dao aktuelni prikaz razvoja na Kosovu i govorio je o konkretnim postupcima koje je Kosovo preduzelo u ispunjavanju kriterijuma za koračanje napred ka putu evro atlantske integracije.

Veseli je istakao da perspektiva integracije u Jugo Istočnu Evropu ostaje jak strateški cilj i da je Kosovo jedna od zemalja koja privlači najviše pažnje od EZ-e i NATO-a, zbog kompleksnih unutrašnjih izazova i odnosima sa susednim državama.

"Iako smo na početku našeg putovanja u pravcu EZ-e napredujemo sprovodeći SSP. Radimo na finalizaicji dijaloga i normalizaciji naših odnosa sa Srbijom, na osnovu pravno obavezujućeg dogovora, koji je hitan i odlučujući za evropski put , istakao je predsednik Skupštine Veseli.

U nastavku, predsednik Veseli je govorio o usvajanju Sporazuma o demarkaciji sa Crnom Gorom , posvećenosti institucija i postupke za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala.

"Kosovo je na kraju procesa za obezbeđivanje slobode kretanja u Šengen zoni za naše građane. Ipak, glavni cilj je bez sumnje učlanjivanje u EZ-u, i mi ćemo preduzeti sve postupke za postizanje istog.
Čelnik Skupštine Kosova je dodao da politika proširenja EZ-e za Zapadni Balkan je važan i neophodan korak, koji reafirmiše glavnu ulogu u Zapadnom Balkanu na podršci napora za demokratizaciju i normalizaciju regionalnih odnosa.

"Važno je da bez obzira na skepticizam trebamo da verujemo u projekt EZ-e, koji je dokazan kao najbolja alternativa za Evropu i svet. S druge strane, odlučujući politički organi Zapadnog Balkana trebaju da povećaju svoju odgovornost, posebno u vremenima obeleženim velikom nesigurnošću na globalnom i evropskom nivou, konstruktivni odnosi i u najboljem slučaju -dobro susedstvo su jedini način za obezbeđivanje napretka za sve zemlje regiona Jugo Istočne Evrope" istakao je Veseli.

U ime Skupštine Kosova na ovoj sesiji učestvuju i poslanici : Zenun Pajaziti, Avdullah Hoti, Glauk Konjufca i Ismajl Kurteshi.

Kosovo stalno učestvuje na aktivnostima i sastancima SEECP/PBEJL, na svim nivoima i jednakim uslovima, dok u 2019/2020 predsedavaće SEECP-om.

 

Veseli në SEECP: Qëllimi kryesor i Kosovës është anëtarësimi i plotë në BEVeseli në SEECP: Qëllimi kryesor i Kosovës është anëtarësimi i plotë në BEVeseli në SEECP: Qëllimi kryesor i Kosovës është anëtarësimi i plotë në BEVeseli në SEECP: Qëllimi kryesor i Kosovës është anëtarësimi i plotë në BE