Vesti

Delegacija Skupštine Kosova učestvuje na radovima Pete plenarne sesije Parlamentarne Skupštine Procesa saradnje Jugoistočne Evrope

Petak, 13.04.2018
Stalna delegacija Skupštine Republike Kosova aktuelno učestvuje u radu Pete plenarne sesije Parlamentarne Skupštine Procesa saradnje Jugoistočne Evrope, koja se održava Ljubljani - Slovenija.

Peta plenarna sesija je počela rad sa susretima opštih i Stalne centralne komisije.

Skupština Republike Kosova, u toku ovih susreta je zastupljena od poslanika: Zenun Pajaziti - Stalna centralna komisija, Glauk Konjufca - Generalna komisija za pravosuđe, unutrašnje poslove i saradnju iz oblasti sigurnosti, Abdullah Hoti - Generalna komisija za privredu, infrastrukturu i Energiju, kao i Ismajl Kurteshi - Generalna komisija za socijalni razvoj, obrazovanje, istraživanja i nauku.

Osim Kosova, učesnici ovog susreta su i delegacije iz: Slovenije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Grčke, Hrvatske, Makedonije, Crne Gore, Moldavije, Rumunske, Turske i Srbije.

Prema predviđanoj agendi u toku susreta predložene su i usvojene kandidature za generalne komisije. Konsenzusom je odlučeno da za period 2018 -2019, Generalnu komisiju za privredu, infrastrukturu i energiju da predsedava Turska, Generalnu Komisiju za pravosuđe, unutrašnja pitanja i saradnju iz oblasti sigurnosti, da predsedava Makedonija, dok Generalnu komisiju za socijalni razvoj, obrazovanje, istraživanja i nauku da predsedava Crna Gora .

Delegacija Kosova je izrazila interes za preuzimanje predsedavanja Generalne komisije za privredu, infrastrukturu i energiju, ali je osporena od Srbije.

U toku susreta, isto tako se diskutiralo o odluci za sedište Sekretarijata PS-a SEECP-a.

Domaćin susreta je bila Slovenija koja je imala predsedavanje SEECP-a od 01.07.2017.god. do 30.06.2018.god.

SEECP je regionalni proces osnivan u Sofiju 1996 sa ciljem za ojačanje regionalne saradnje i poverenja, odnose dobrog susedstva, stabilnost i sigurnost, ekonomsku i saradnju u ljudskoj dimenziji, pravdi, borbu protiv organizovanog kriminala i terorizma.
Regionalni proces je forum diplomatskog i političkog dijaloga zemalja učesnica Jugoistočne Evrope.

Parlamentarna Skupština SEECP-a ima značajnu ulogu, jer je organizacija sa ambicijama da bude rukovodeća parlamentarna organizacija u regiji i predstavlja najpogodniju platformu za suočavanje sa izazovima u Jugoistočnu Evropu.

Kosovo učestvuje na stalnim aktivnostima i susretima SEECP/PBEJL-a na svim nivoima i jednakim uslovima.

Plenarna sesija nastavlja rad sa susretima između šefova delegacija, predsednika nacionalnih skupština zemalja učesnica.

 

Delegacioni i Kuvendit merr pjesë në takimet e Komisioneve të Përgjithshme të AP të Procesit të Bashkëpunimit të Evropës JuglindoreDelegacioni i Kuvendit merr pjesë në takimet e Komisioneve të Përgjithshme të AP të Procesit të Bashkëpunimit të Evropës JuglindoreDelegacioni i Kuvendit merr pjesë në takimet e Komisioneve të Përgjithshme të AP të Procesit të Bashkëpunimit të Evropës JuglindoreDelegacioni i Kuvendit merr pjesë në takimet e Komisioneve të Përgjithshme të AP të Procesit të Bashkëpunimit të Evropës JuglindoreDelegacioni i Kuvendit merr pjesë në takimet e Komisioneve të Përgjithshme të AP të Procesit të Bashkëpunimit të Evropës JuglindoreDelegacioni i Kuvendit merr pjesë në takimet e Komisioneve të Përgjithshme të AP të Procesit të Bashkëpunimit të Evropës Juglindore