Vesti

Sa sednice Komisije za nagledanje Kosovske agencije za intelegenciju

Petak, 13.04.2018
Komisija za nagledanje Kosovske agencije za intelegenciju kojom je predsedavala Ganimete Musliu, prva zamenica predsednika Komisije, održala je danas redovni sastanak.

Iako je na dnevnom redu bilo predvidjeno da zamenikdirektora Kosovske Obaveštanje Agencije, g. Latif Merovci podnese Izveštaj članovima Komisije o sveobuhvatnom bezbednosnoj situaciji na Kosovu, to se nije desilo zato što je iz Kosovske Obaveštanje Agencije prosledjen e-mail da uzimajući u obzir postojeću situaciju stvorenu oko Kosovske obaveštajne agencije, Izveštaj treba odložiti do razjašnjenja stava, odnosno do uspostavljanja uslova, uključujući i formalne one koje direktor KIA vrši svoju funkciju u skladu sa zakonom br.03/L-063 o Kosovskoj obaveštajnoj agenciji.

Nga mbledhja e Komisionit për Mbikëqyrjen Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë