Vesti

Sa nastavka plenarne sednice

Utorak, 13.03.2018
Nastavak plenarne sednice Skupštine Republike Kosova (koja je počela sa radom 8. februara), kojoj je predsedavao predsednik Skupštine Kadri Veseli , započeta je izglasavanjem preporuka interpelacije o Odluci Vlade Kosova br. 04/20 od 20.12.2017 o povećanju plata članova vladinog kabineta, odluke br. 05/24 od 12 januara 2018, o povećanju plata svih kategorija zaposlenih koji dobijaju platu iz budžeta Kosova, kao i odluke br. 15/24 od 12 januara 2018 o visini mesečne plate za porodice šeme socijalne pomoći.

U skladu s tim, u ime predlagača pitanja poslanica Albulena Haxhiu (VV) predstavila je četiri preporuka usklađenih između parlamentarnih grupa (Pokret VV i LDK) i kada su ove preporuke stavljene na glasanje, Skupština je ostala bez odlučivanja zbog nedostatka kvoruma poslanika u procesu glasanja.

Ovo pitanje je dovelo do debate između predstavnika parlamentarnih grupa.

Shkumbin Demaliaj (AAK), Milaim Zeka (Nisma) i Hajdar Beqaj (PDK), su istakli da pošto je ovo pitanje u Ustavnom sudu, onda Skupština treba da sačeka odluku ove institucije.

Dok, Avdullah Hoti (LDK) i Glauk Konjufca (VV) su istakali činjenicu da ako Skupština nastavi sa ovom praksom, onda oni neće učestvovati u glasanju ostalih pitanja u Skupštini i nakon toga napustili su salu.

U vezi ovog pitanja govorio je i premijer zemlje Ramush Haradinaj. Između ostalog je istakao da ako opozicija želi da pomogne građanima zemlje, može da računa na podršku svakoga, dok govoreći o pitanju odluke Vlade za povećanje plata, Haradinaj je istakao da dok je predmet u vezi ovog pitanja u ustavnom sudu, zakonodavstvo ne donosi odluku o ovom predmetu ili ovoj temi.

U nastavku, predsednik Skupštine Veseli je zahtevao da održi sastanak sa predsednicima parlamentarnih grupa.

Nakon pauze poslanika, čelnik Skupštine je objasnio da će se nastavak sednice održati sutra.

Nga vazhdimi i mbledhjes plenare Nga vazhdimi i mbledhjes plenare