Vesti

Sa sednice Komisije za ljudska prava...

Sreda, 14.02.2018
Komisija za ljudska prava, polnu ravnopravnost, nestala lica i peticije, održala je danas redovnu sednicu, kojoj je predsedavala Duda Balje, a na kojoj je izveštavao ministar za rad i socijalno staranje Skender Reçica, u vezi izmene i dopune Zakona o penzijskim šemama finansirane od države.

Na komisiji su prisustvovali i predstavnici Nezavisnog sindikata za civilne službenike i nezavisnog sindikata Kosovske policije.

Ministar Reçica predstavio je ključne tačke Nacrta zakona o penzijskim šemama, finansirane od države. Prema njemu, izmenom i dopunom ovog zakona predviđa se regulisanje novih pitanja koja se odnose na korisnike penzijskih šema. Između ostalog, on je pomenuo i član 8 Nacrta zakona, koji se odnosi na isplatu osnovne penzije, u zavisnosti od ispunjavanja kriterijuma, koji će se obuhvatiti porodice palih boraca, ratnih invalida, porodice civilnih žrtava i porodice nestalih. Reçica je rekao da će biti izmenjen način aplikacije za penzije finansirane od države.

Članovi Komisije, predstavnici nezavisnih sindikata administracije i Kosovske policije, pokrenuli su mnoga pitanja i uznemirenje, koja se odnose na kršenje ljudskih prava. U vezi toga, zahtevano je da se ne liše od prava na dobijanje porodične penzije, koji imaju dva poginula člana, da se reguliše zakonom pitanje porodica nestalih, Inspektorat za rad da monitoriše i preduzima mere u vezi kršenja prava radnika u privatnom sektoru. Takođe, predstavnici nezavisnih sindikata su zahtevali da se reguliše zakonom pitanje radnika 90-tih godina, koji su prinudno ostali bez posla.

Ministar je dodao neophodnih objašnjenja u vezi konkretnih predloga koji su dati od prisutnih na Komisiji.

 

Nga mbledhja e Komisionit për të Drejtat e Njeriut...