Vesti

Sa nastavka sednice Skupštine

Petak, 09.02.2018
U nastavku plenarne sednice Skupštine Republike Kosovo, kojoj je predsedavao potpredsednik Xhavit Haliti, poslanici su podržali u načelu sledeće nacrte zakona: Nacrt zakona o izmeni i dopuni zakona o strancima, Nacrt zakona o zaštiti od zračenja i nuklearne sigurnosti, Nacrt zakona o opremi pod pritiskom, kao i Nacrt zakona o geološkoj službi Kosova.

Podržane su preporuke parlamentarne grupe VV u vezi kažnjavanja nekoliko aktivista ovog političkog subjekta, preporuke Komisije za ljudska prava, polnu ravnopravnost, nestala lica i peticije u vezi fakturisanja električne energije potrošene u 4 severne opštine Republike Kosovo, kao i godišnji izveštaj o performansi Nacionalne kancelarije za reviziju za 2016.

O svim ovim pitanjima, razmatranje i diskusija su završene na jučerašnjoj plenarnoj sednici (8 februar), dok zbog nedostatka kvoruma njihovo glasanje je održano danas.

Nakon razmatranja izveštaja o situaciji životne sredine na Kosovu za 2016, Skupština je prekinula rad kako bi nastavila sa preostalim tačkama u utorak, sa početkom u 10:00. Časova.

 

Nga vazhdimi i mbledhjes së KuvenditNga vazhdimi i mbledhjes së Kuvendit