Vesti

Sednica Komisije za zakonodavstvo, mandate, imunitete, poslovnik i nadgledanje KAPK-a.

Utorak, 14.11.2017
Komisije za zakonodavstvo, mandate, imunitete, poslovnik i nadgledanje KAPK-a koju je predsedavala predsednica, Albulena Hadžiu, sastala se danas sa ekspertima Projekta bratimljenja radi diskusije ključnih politika i zakonodavnih izazova prema SSP-a.

Druga tačka bila je i razmatranje budžetskih zahteva raznih institucija i agencija koje spadaju u delokrug komisije, međutim to je odloženo za narednu senicu.

Komisija je uz brojne primedbe načelno podržala i Nacrt zakona o beležništvu, br. 06/L-010, i prosledila ga u dalju skupštinsku proceduru.

 

Nga mbledhja e Komisionit për Legjislacion…