Vesti

Skupštinski čelnik gospodin Veseli primio je izveštaj posmatrača EU-a o izborima na Kosovu.

Ponedeljak, 11.09.2017
Predsednik Skupštine Republike Kosova Kadri Veseli primio je šefa posmatrača Evropske zajednice, zaduženih za praćenje parlamentarnih izbora 11. juna 2017. godine na Kosovu, gospodina Alojza Peterle.

Gospodin Peterle je tim povodom, predsedniku skupštine gospodinu Veseliju, predao Izveštaj o izborima koji sadrži nalaze i preporuke evropskih posmatrača, i između ostalog rekao da je odlučio da Izveštaj posmatrača EU-a prvo preda čelniku skupštine. Na sastanku sa predsednikom skupštine, šef evropskih posmatrača ohrabrio je Skupštinu Kosova da izvrši izborne reforme uz širi politički konsenzus.

Skupštinski čelnik gospodin Veseli zahvalio je evropske posmatrače za njihov angažman na praćenju parlamentarnih izbora, 11. juna 2017. godine na Kosovo, i dodao da će Republike Kosova, u okviru njenog političkog i zakonodavnog sistema obuhvatiti i preporuke iz Izveštaja posmatrača Evropske zajednice.

Oba sagovornika složili su se nastaviti dalju saradnju, jer će posmatrači Evropske zajednice biti angažovani za praćenje predstojećih lokalnih izbora na Kosovu, 22. oktobra ove godine.

Kryeparlamentari Veseli pranon raportin e vëzhguesve të BE-së për zgjedhjet në KosovëKryeparlamentari Veseli pranon raportin e vëzhguesve të BE-së për zgjedhjet në KosovëKryeparlamentari Veseli pranon raportin e vëzhguesve të BE-së për zgjedhjet në Kosovë