Vesti

Revizor je ocenio Skupštinu Republike Kosova sa najpozitivnijim ocenama

Ponedeljak, 03.07.2017
Generalni revizor Republike Kosova je cenio Skupštinu sa najvišim pozitivnim ocenama u poslednjem izveštaju, nije pronađena ni jedna neregularnost u menadžiranju nabavki i ugovora.

Izveštaj revizije za 2016 je istakao Skupštinu kao najtransparentniju i najodgovorniju instituciju u potrošnju budžeta, dok ovaj sveukupni rezultat je postignut zahvaljujući tesne saradnje između Predsednika Skupštine i Sekretara i administracije Skupštine.

Prema izveštaju revizora, koji je izvršio i upoređenja prema godinama o načinu menadžiranja Skupštine, primećuje se da u zadnje dve godine, Skupština koju predvodi predsednik Kadri Veseli, beleži progres u povećanju transparentnosti i efikasnog menadžiranja budžeta Skupštine.

Izveštaj revizora za 2016. Godine sadrži 4 glavne tačke koje Skupštinu ističu kao naj efikasniju instituciju u transparentnom menadžiranju budžeta.

"Planirana potrošnja budžeta je realizovana u 99%. Budžet za plate i dnevnice isto tako 99%, dok budžet za robe i usluge 100% . Za komunalije 100%, kao i za subvencije 100% . Budžet za kapitalne investicije je realizovan 99% ", ističe se među ostalog u Izveštaju Generalnog revizora za Skupštine Republike Kosova.

Što se budžeta Skupštine za subvencije tiče, isti je realizovan shodno dotičnom Pravilniku za subvencije i u skladu sa članom 15.13 Poslovnika Skupštine.

Isto tako, ovaj Izveštaj ističe da je Skupština sprovela sa prioritetom preporuke iz prethodne godine.
Generalni revizor je ocenio i transparentnost Skupštine, koja prikaže na svojoj Web strani sve troškove svaka 3 meseca, gde se obuhvaća i prikazivanje svakog kilometra pređenih službenih vozila.

Naredna tačka koja se ističe u izveštaju Revizora je da je Skupština redovno izvršila sve isplate i sve obaveze prema ugovorenim ekonomskim operaterima.

Auditori vlerëson Kuvendin e Kosovës me notat më pozitive