Vesti

Sa nastavka plenarne sednice Skupštine

Utorak, 18.04.2017
Skupština Republike Kosova je nastavila rad sednice, kojoj je predsedavao potpredsednik Skupštine Xhavit Haliti, koji je na početku započeo glasanjem Nacrta zakona o izmeni i dopuni Zakona o rudnicima i mineralima i Predlog - rezolucije u vezi hapšenja aktivista Pokreta VV, ali je procedura glasanja odložena zbog nedostatka kvoruma za glasanje. Zatim je sednica nastavila rad sa drugim razmatranjem Nacrta zakona o izmeni i dopuni Zakona o izvršenju krivičnih sankcija. Skupština je usvojila amandmane od 2-15 na Nacrta zakona, koji je zatim usvojen. Nakon razmatranja, usvojen je Predlog - program rada Skupštine Republike Kosova za 2017. godinu.

Sednica je zatim nastavila proceduru glasanja i usvajanja amandmana na Nacrt zakona o izmeni i dopuni Zakona o izvršnom postupku, ako i Nacrta zakona o vozilima. Međutim, prvo razmatranje Nacrta zakona o osposobljavanju, stručnoj prekvalifikaciji i zapošljavanju lica sa severnog dela Kosova, na zahtev predstavnice funkcionalne Komisije Safete Haderxhonaj odloženo je za narednu sednicu.

Skupština je takođe razmatrala i usvojila Nacionalni program za sprovođenje Sporazuma za stabilizaciju - pridruživanje za period 2017 - 2021.

U nastavku govorila je predsednica Komisije za ljudska prava, polnu ravnopravnost, nestala lica i peticije Lirije Kajtazi, koja je pružila obrazloženje o odbijanju Komisije Predloga - odluke br. 20/2017 od 10 marta 2017 Narodnog advokata za izbor 5 zamenika Narodnog advokata. Nakon diskusija poslanika, Skupština je usvojila predlog Komisije.

U vezi razmatranja Izveštaja Komisije za nadgledanje KAI u vezi sprovođenja Zakona o klasifikaciji informacija i provere sigurnosti, predsednik Komisije Haxhi Shala je obrazložio Izveštaj i dao 11 preporuka.

Nakon diskusija poslanika, Skupština je usvojila Izveštaj zajedno sa preporukama.

Nakon odlaganja razmatranja Izveštaja Komisije za obrazovanje, nauku, tehnologiju, kulturu, omladinu i sport u vezi nadgledanja primene Zakona o jačanju i učešću mladih za narednu sednicu, Skupština je započela procedure za izbor jednog člana nezavisne Komisije za medije, i tom prilikom ni jedan od kandidata nije dobio većinu glasova.

 

Nga vazhdimi i seancës plenare të KuvenditNga vazhdimi i seancës plenare të KuvenditNga vazhdimi i seancës plenare të Kuvendit