Vesti

Poslanici Skupštine Kosova učestvovaće na Globalnoj parlamentarnoj konferenciji u Vašingtonu DC

Utorak, 18.04.2017
Delegacija Skupštine Republike Kosova u sledećem sastavu: Salih Morina, Safete Hadergjonaj, Xhevahire Izmaku, Doruntina Maloku, Arben Gashi i Fisnik Ismaili, učestvuju na Globalnoj parlamentarnoj konferenciji koja se održava u Vašingtonu DC Sjedinjenih Američkih Država, 17-18 aprila 2017 godine.

Konferencija je organizovana od Parlamentarne mreže Svetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda, na kojoj učestvuje više od 80 država sveta, članovi Grupe Svetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda. Takođe, na Konferenciji će učestvovati i predstavnici civilnog društva, privatnog sektora, zvaničnika eksperata iz raznih direkcija Grupe SB i MMF-a.

U održanim sesijama od raznih panelista, prezentovano je i diskutovano o temama koje se odnose na: borbu protiv nejednakosti preko novih zemalja rada i ekonomskog razvoja, institucionalnu sveobuhvaćenost i ulogu parlamenata, preko njihovog zakonodavnog i funkcionisanja nadgledanja, pomognu stvaranju sveobuhvatnih državnih politika, koje dovode do boljih ekonomskih i socijalnih rezultata i stvaranju većeg poverenja u javne institucije.

Takođe, na posebnoj sesiji diskutovano je o borbi protiv korupcije u javnom i privatnom sektoru, koji predstavlja veliki državni i globalni problem, koji zahteva unutrašnju institucionalnu saradnju preko obuhvaćanja u civilno društvo i ulozi medija, kao i o potrebi međudržavne saradnje na globalnom nivou u pronalaženju rešenje za borbu protiv korupcije, preko promovisanja transparentnosti, vladavini zakona i adekvatnih ekonomskih reformi.

Između ostalog diskutovalo se i o : angažovanju i ulozi MMF-a u individualnim zemljama, preduzeća reforme u subvencijama o energiji i klimatske izmene.

Na posebnoj sesiji učesnicima su se obratili lideršip Grupe svetske banke i MMF-a , odnosno Christine Lagarde, menadžerijalna direktorka MMF-a i Dr. Jim Yong Kim, predsednik Grupe SB-e. G-đa Lagarde i g-đaYong Kim diskutovali su o angažovanju i ulozi ovih dveju međunarodnih finansijskih institucija, u raznim državama sveta preko programa u raznim oblastima u podršci dražljivom ekonomskom razvoju ojačavanju unutrašnjih kapaciteta država za ojačavanje rukovođenja i posebnoj ulozi koju ima parlament u postizanju ciljeva preko zakonodavnog i programa nadgledanja vladinih institucija.

Deputetë të Kuvendit të Kosovës po marrin pjesë në Konferencën Globale Parlamentare në Uashington DCDeputetë të Kuvendit të Kosovës po marrin pjesë në Konferencën Globale Parlamentare në Uashington DCDeputetë të Kuvendit të Kosovës po marrin pjesë në Konferencën Globale Parlamentare në Uashington DC