Vesti

Veseli: Veliki potencijal stanovništva da transferišemo u ekonomski razvoj

Petak, 14.04.2017
Pod patronatom Predsednika Skupštine republike Kosova , Kadri Veseli, danas u Prištini je održan okrugli sto o demografskoj dividenti Kosova, istraživanje realizovano od UNICEF-a.

Smatrajući ove podatke veoma korisnim za institucije zemlje, za razvojne politike i preduzetnike u privatnom sektoru, čelnik Skupštine Veseli je rekao da ovaj izveštaj konkretno argumentuje ono što je poznato kao osnovni faktor da Kosovo ima stanovništvo u kojem dominiraju mlade generacije.

Osnovni izazov sa kojim se suočava danas Kosovo, prema njemu, je pronalaženje puteva da se veliki potencijal mlade generacije transferiše u održiv i dugoročan ekonomski razvoj zemlje.
Veseli je rekao da na osnovu onog što je dosada učinjeno, izgleda da ostavlja puno za poželeti, dok je smatrao neophodnim preduzimanje konkretnih mera i strateških investicija. Negativni pokazatelji u oblasti ekonomije nastavljaju da dominiraju ugledu naše zemlje.
Predsednik Skupštine je rekao da javni sektor ne treba i ne može da zameni privatni sektor, ocenjujući da ekonomski rast, koji generiše održivo zapošljavanje, može doći samo od privatnog sektora. To treba uraditi razvijanjem atraktivnog ambijenta za sve koji žele da investiraju svoj kapital i inovativne ideje na Kosovu.

"Zadnjih nedelja sam se sastao sa mnogim građanima Kosova. Sastao sam se sa građanima svih slojeva i profesija. Sastao sam se sa preduzetnicima raznih biznisa. Upoznao sam se sa njihovim uznemirenjima kao preduzetnici. Osim toga, upoznao sam se sa jednom činjenicom koja treba da bude paradoksalna na prvi pogled: Mnogi preduzetnici su rekli da imaju nedostatak kvalifikovanih radnika raznih oblasti koje su potrebni tržištu" naglasio je Veseli.

On je rekao da postoji veliki jaz između aktuelnog sistema obrazovanja i tržišnih potreba.

"Imamo veliku radnu snagu, ali stepen profesionalne kvalifikacije nije zadovoljavajući. Prvi korak za suočavanje sa ovim izazovom je obrazovanje. Obrazovanje nije intelektualni luksuz, već socijalna potreba i ekonomska neophodnost. Kvalifikovano znanje danas je ključni faktor za ekonomski razvoj", naglasio je Veseli, dodajući da je potrebno preispitivanje programa koji se pružaju u našim višim školama, kao prva faza plana investicija, kako bi izvukli naš edukativni sistem iz stanja improvizacije i povećanje na nivou konkurencije sa drugim zemljama. On je rekao da Kosovo treba da se orijentiše za proširenje mreže profesionalnih škola, koji osposobljavaju mlade u mnogim profesijama.

Odlučujućim faktorom u ovom pravcu, predsednik Skupštine smatra i uklanjanje svih barijera koje ometaju uključivanje žena u javni i poslovni život. .

"Ono što nam je potrebno je adekvatno donošenje odluka i potrebne investicije za određene sektore". Rekao je čelnik Skupštine Veseli.

Zamenik šefa UNICEF-a na Kosovu, James Mugaju, tokom prezentacije izveštaja rekao je da investicija u mladu generaciju unapređuje državu Kosovu.

"Investirajući u decu i mlade, investirate u prosperitet zemlje. Investicija u humani kapital je dobra investicija i pametno političko rešenje. Na Kosovu, jedan od prioriteta Nacionalne strategije za razvoj 2021-2021 je investicija u humani kapital ili radnu snagu", rekao je između ostalog Mugaju.

 

Veseli: Potencialin e madh të popullsisë ta transferojmë në zhvillim ekonomik Veseli: Potencialin e madh të popullsisë ta transferojmë në zhvillim ekonomik Veseli: Potencialin e madh të popullsisë ta transferojmë në zhvillim ekonomik