Vesti

Sa sednice Komisije za obrazovanje...

Ponedeljak, 20.03.2017
Komisija za obrazovanje, nauku, tehnologiju, kulturu, omladinu i sport, održala je danas redovnu sednicu, kojoj je predsedavao Nait Hasani, predsednik. Na ovom sastanku, pozvani za diskusiju o sponzorstvu u oblasti sporta, bili su predstavnici nekoliko federacija: Fudbalske federacije, automobilizma, rvačke federacije i plivačke federacije.

Predsednik Komisije Hasani, upoznao je predstavnike federacija o proceduri razmatranja i usvajanja Zakona o sponzorstvu u oblasti kulture, omladine i sporta. On je saopštio da ovaj Zakon, koji je stupio na snagu januara ove godine, biće u prilog svih federacija. Pozivajući sve institucije da sprovode ovaj Zakon, Hasani je naglasio da će se ovim Zakonom olakšati subvencionisanje sportskih aktivnosti.

Tokom diskusije, predstavnici federacija izneli su svoja mišljenja u vezi nejasnoća u odnosu na primenu ovog Zakona, za koja su dobili objašnjenja od strane članova Komisije.

Članovi komisije su jednoglasno ocenili da Zakon o sponzorstvu u oblasti kulture, omladine i sporta je u interesu svih federacija, sportskih klubova i biznisa, koji oslobađanjem od poreza mogu da podrže mnoge sportske aktivnosti.

Nga mbledhja e Komisionit për Arsim...