Vesti

Sa sednice Komisija za ljudska prava, polnu ravnopravnost, nestala lica i peticije

Petak, 03.05.2019
Komisija za ljudska prava, polnu ravnopravnost, nestala lica i peticije, na današnjoj sednici koju je predsedavala Duda Balje, predsednica, održala je svoju redovnu sednicu.

Na pomenutoj sednici pored članova Komisije, učestvovali su predstavnici iz Institucije Narodnog advokata Kosova, na čelu sa g. Hilmi Jašarijem, predstavnici UN-a, HENDIKOS-a i KDI-a.

Na pometutoj sednici glavna tačaka dnevnog reda je bila razmatranje Godišnjeg izveštaja Institucije Narodnog advokata, za 2018.godinu. Posle sveobuhvatne diskusije članovi Komisije su jednoglasno usvojili pomenuti Izveštaj Institucije Narodnog advokata, za 2018.godinu.

Na istoj sednici članovi Komisije su takodje razmatrali i Izveštaj o Nacrtu zakona br. 06/L-084 o zaštiti deteta i jednoglasno su ga usvojili.

 

Nga mbledhja e Komisionit për të Drejtat e Njeriut, Barazi Gjinore, Persona të Pagjetur dhe Peticione