Vesti

Sa posete članova Komisije za zakonodavstvo… pri Agenciji protiv korupcije

Četvrtak, 14.03.2019
Komisija za zakonodavstvo, mandate, imunitete, Poslovnik Skupštine i nadgledanje APK posetila je danas Agenciju protiv korupcije.

Tokom posete, predsednica Komisije Albulena Haxhiu i prvi zamenik predsednika Hajdar Beqa primljeni su od strane direktora Agencije protiv korupcije Shaip Havolli.
Ovaj sastanak je imao za cilj nadgledanje primene Zakona o sprečavanju konflikta interesa u vršenju javne funkcije.
Tokom sastanka, predsednica Haxhiu je naglasila da je ovaj Zakon usvojen prošle godine, koji predviđa određivanje odgovornog službenika za ovu oblast. Ona je rekla da bi bilo dobro da Agencija protiv korupcije upozna Komisiju za zakonodavstvo... koje su institucije odredile odgovorne službenike i koje su institucije izradile unutrašnji pravilnik kako se tretira i sprečava konflikt interesa.
Takođe, članovi Komisije su izrazili svoje interesovanje koliko je urađeno za kampanju senzibilizacije u vezi ovog zakona.
Direktor Agencije protiv korupcije Shaip Havolli rekao je da Agencija poseduje listu institucija, koje su odredile odgovornog službenika. On je rekao da je preporučeno institucijama da ovi službenici budu u glavnom iz pravnog odeljenja i odeljenja za humane resurse i potvrdio da će lista biti dostavljena članovima Komisije.
U nastavku, Havolli je upoznavao članove Komisije o radu Agencije protiv korupcije za zakonodavne izmene, kontroli deklarisanja imovine, podizanje kapaciteta Agencije za jačanje aktuelnih mehanizma za efikasno sprečavanje konflikta interesa u institucijama, jer svi slučajevi koji bi trebali da se upute na nivou institucija prosleđuju se APK, tako da je u ovoj fazi Agencija veoma opterećena. Takođe, on je rekao da zbog ne donošenja unutrašnjih pravilnika institucija koje su obavezne prema zakonu, APK je u toku izrade dva osnovna pravilnika, kako bi pomogla institucije u ovom pravcu.
Tokom ovog sastanka, naglašeno je pitanje lokalnog nivoa u odnosu na tretiranje slučajeva konflikta interesa.
Članovi Komisije, na osnovu dobijenih informacija o nivou primene zakona nastavi će sastanke sa drugim institucijama, kako bi se upoznali o izazovima u primeni ovog zakona.

 

 

Nga vizita e anëtarëve të Komisionit për Legjislacion… në Agjencinë Kundër KorrupsionitNga vizita e anëtarëve të Komisionit për Legjislacion… në Agjencinë Kundër KorrupsionitNga vizita e anëtarëve të Komisionit për Legjislacion… në Agjencinë Kundër KorrupsionitNga vizita e anëtarëve të Komisionit për Legjislacion… në Agjencinë Kundër Korrupsionit