Vesti

Javna rasprava u vezi nadgledavanja sprovodjenja Zakona o polnoj ravnopravnosti

Sreda, 13.03.2019
Komisija za ljudska prava, polnu ravnopravnost, nestala lica i peticije kojom je predsedavala gospodja Duda Balje, predsednica Komisije, održao je danas Javnu raspravu u vezi nadgledavanja sprovodjenja Zakona br.05/L-20 o polnoj ravnopravnosti.

Na pomenutoj Javnoj raspravi pored članova Komisije, učestvovali su i predstavnici Kancelarije za polnu ravnopravnost pri Kancelariji predsednika Vlade Kosova, Agencije za polnu ravnopravnost, ministarstva za administriranje lokalne uprave i ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport , predstavnici Asocijacije opština Kosova, Kancelarija za ljudska prava, ravnopravnost polova i za odbranu od diskriminacije iz opština Prizren, Mitrovica i Peći, kao i predstavnici iz KDI-a i UNWOMEN-a.

Na ovoj Javnoj raspravi govoreći o nagledavnaju ovog Zakona, predsednica Radne grupe koja je monitirala ovaj Zakon, gospodja Lirije Kajtazi, je napomenula da su članovi Radne grupe ove Komisije u okviru svoga mandata a i u okviru nagledavanja ovog Zakona posetili mnoge institucije kako centralne tako i lokalne i da su na terenu naišli na mnogobrojne teškoče u implementaciji. Inače ubuduče bi trebalo da što više učiniti na terenu ne bili se ovo stanje na bolje pokrenulo to jest da se u praksi daju što veće i plodotvorniji rezultati.
U nastavku Javne rasprave mnogobrojni učesnici su nabrojali mnogobrojne poteškoče koji se i sami suočavaju na terenu u vezi imlementacije Zakona o polnoj ravnopravnosti i da bi trebalo da se kako u centralnom tako i u lokalnom nivou poveča broj službenika koji će prvenstveno na terenu da nagledava implementaciju gore navodenog Zakona. Ujedno u diskusijama se naročito istaklo da bi trebalo da žene budu više zapošljeni, da su na rukovodićim pozicijama, i da treba da na izborima žene budu zastupljeni brojčano više u listama za izbore kako na centralnom takao i na lokalnom nivou.

Na kraju ove Javne rasprave članovi Komisije za ljudska prava, polnu ravnopravnost, nestala lica i peticije su se složili da će uzeti u obzir sva mišljenja i sugestije iz ove Javne rasprave nebili implementacija ovog Zakona u praksi pokazao što veće i plodotvornije rezultate.

 

 

Dëgjim publik për mbikëqyrjen e zbatimit të Ligjit për barazi gjinore Dëgjim publik për mbikëqyrjen e zbatimit të Ligjit për barazi gjinore