Vesti

Sa vanredne sednice Skupštine

Utorak, 12.03.2019
Skupština Republike Kosovo, na osnovu zahteva 44. poslanika potpisnika, održala je danas vanrednu sednicu u vezi odluke Vlade Kosova za izdvajanje finansijskih sredstava iz nepredviđenih troškova.
Sednicom je predsedavao potpredsednik Xhavit Haliti, (delom je predsedavao potpredsednik Kujtim Shala), dok u ime predlagača debata govorio je poslanik Driton Selmanaj koji je objasnio da za nepredviđene troškove nisu dobili odgovor od vlade, pominjući ovom prilikom i ne izveštavanje premijera Haradinaj pred Komisijom za nadgledanje javnih finansija .
U nastavku, Selmanaj je istakao da aktuelna vlada od dobijanja mandata je počela sa sprovođenjem loše prakse za izdavanje finansijskih sredstava iz nepredviđenih troškova, i dodao je da se to vrši bez kriterijuma ocenjivanja i bez potrebne analize, kako bi ispunili izborni apetiti.
Selmanaj je izrazio mnoge kritike povodom obeležavanja 11. godišnjice nezavisnosti iz rezervnih fondova, u iznosu od 500. hiljada evra za realizaciju projekata za ovaj događaj, promenjujući da pre dve godine za ovaj događaj je izdvojen iznos od 70. hiljada evra. Prema njemu ova vlada je izdvojila sedam puta više budžeta za slične aktivnosti, naglašavajući izbor kompanije koja je prema njemu jpovećala fakture.
Na kraju je poslanik Selmanaj predložio usvajanje sledeće rezolucije:
1. Vlada Republike Kosovo da prekine sa praksom podele finansijskih sredstava bez kriterijima i ne sprovođenja odredaba Zakona o upravljanu javnim finansijama i odgovornostima.

2. U roku od jedne (1) nedelje, Vlada odnosno Kancelarija premijera da dostavi Skupštini izveštaj o odvijanoj proceduri za realizaciju aktivnosti i način potrošnje sredstava , sa fokusom na tri događaja: Obeležavanje proglašenja nezavisnosti 2018 . i 2019. i obeležavanje 550 godišnjice smrti Gjergj Kastriotit Skënderbeu.

Safete Hadërgjonaj (PDK), je na početku ocenila da podela državnih rezervi ne rizikuje državu, dok se referisao istorijatu troškova iz državne rezerve. Istakao je da od 2013. godine do 2017. godine prska troškova sredstva iz rezervnog fonda je bila slična, kao u vreme dok je bio ministar finansija Avdullah Hoti i premijer Isa Mustafa. Ona je istakla da se događaji trebaju planirati preko budžetskih kodova i PDK će se angažovati da se svaki cent pažljivo troši, transparentno i polaganjem računa i treba se poštovati Zakon za izdvajanje ovih sredstava za određene događaje.
Glauk Konjufca (VV), davajući niz kritika vladi, sa posebnim akcentom na izdavanje finansijskih sredstava za obeležavanje 11- godišnjice Nezavisnosti Kosova istakao je da datum Nezavisnosti Kosova se ne menja i ova vlada je na ovaj način postupala kao da nije znala datum nezavisnosti "Kako je moguće da ovi troškovi uvek budu iz ovog fonda i sa velikim finansijskim razlikama i niko ne polaže računa. Obična amblema je plaćena skoro 5. evra, a njena cena se kreće od 50. centi do 1. evra. Tender je dat partijskom militantu i to je loše" istakao je istakao je Konjufca.
Blerim Kuqi (AAK), kritikujući održavanje ove debate je istakao da nije prekršen ni Zakon o budžetu ni Zakon o upravljanju javnih finansija i to se referiše određenim članovima. Prema njemu, Skupština je trebalo da angažuje u vezi ovog pitanja Generalnog revizora da obavi reviziju, a ne da saziva vanrednu sednicu .
Shqipe Pantina (PSD), je između ostalog istakla da sredstva za praznike ili godišnjice, bi bilo bolje da se izdvajaju za dečije vrtiće ili održavanje životne sredine, dodajući da podaci koji su prezentovani za troškove od inicijatora debate, nisu dovoljne činjenice i da Skupština treba da raspolaže činjenicama i da usvajanje rezolucije nije dovoljno. Rezolucija prema njoj će se dopuniti na osnovu početka ostalih istražnih procedura.
Dok je Bilall Sherifi, (Nisma) je bio rezervisan u njegovom izlaganju, jer prema njemu treba na početku saslušati vladu i na osnovu toga dati mišljenje .
Premijer Ramush Haradinaj, je istakao da je zahtevao reviziju kako bi se utvrdilo u vezi ovog pitanja. Što se tiče pitanja nepredviđenih troškova ova praska postoji još od vremena prethodnih vlada istakao je on. U 2016. godini odvojeno je 8. miliona u 2017. godini izdvojeno je 7 miliona. Za obeležavanje 11. godišnjice nezavisnosti je istakao je da je potrošeno samo 175. hiljada evra i preostali nepotrošeni deo će se vratiti u budžet.
Ministar finansija, Bedri Hamza, je istakao da raspolaže hronološkim podacima troškova dok u vezi današnje debate je istakao" Ako pogledamo nivo troškova kroz godine prosek je bio oko 8. miliona . U 2017. i 2018. godini upoređujući sa 2016. godinom ima pada troškova. Ako pogledamo strukturu ovih rezervi kroz godine, bilo je potrošnje iz rezervi" istakao je Hamza, dodajući da za obeležavanje nezavisnosti izdvojeni su iznosi odlukom vlade i očekujemo da se izradi zvanični izveštaj iz budžetskih organizacija i kada bude tih podatka oni će postati transparenti.
Nakon diskusije poslanika, pozicije i opozicije, zbog nedostatka kvoruma za odlučivanje, predložena rezolucija nije stavljena na glasanje .

 

 

Nga seanca e jashtëzakonshme e KuvenditNga seanca e jashtëzakonshme e KuvenditNga seanca e jashtëzakonshme e KuvenditNga seanca e jashtëzakonshme e Kuvendit