Vesti

Sa radova današnjih sednica Skupštine

Četvrtak, 07.03.2019
Skupština Republike Kosova, na zahtev Predsednika Vlade se sastala na vanrednu sednicu, da bi raspravljala u vezi Platforme o dijalog u sa Srbijom i Nacrtu zakona o obavezama, odgovornostima i nadležnostima Državne delegacije za ovaj dijalog.

Na početku je predsednik parlamentarne grupe LDK-a Avdullah Hoti, zahtevao da se ova sednica odlaže za neki drugi dan, zbog manifestacije „Epopeje OVK-a". Zahtev predsednik PG - LDK-a nije dobio potrebnu podršku od poslanika.

Isto tako, Skupština je usvojila Mociju za odstupanje od Poslovnika za razmatranje Nacrta zakona br. 06/L- 145 o obavezama, odgovornostima i nadležnostima Državne delegacije Republike Kosova u procesu dijaloga sa Republikom Srbijom.

Sednica je nastavljena uz rasprave između poslanika opozicije i vladine koalicije u vezi Platforme za dijalog o Konačnom sveobuhvatnom i Zakonskih obavezajućem sporzaumu za normalizaciju odnosa između republike Kosova i Republike Srbije.

Poslanici opozicionih stranaka LDK -a i VV-a, zahtevali su da se ne razmatra danas ova tačka dnevnog reda, dok nekoliko zakonodavaca iz vladine koalicije su naglasili potrebu da se oba tačka razmatra danas na Skupštinu.

Diskusiji se priključio i premijer Ramush Haradinaj , koji je izjavio da ovaj Nacrt zakona i ova Platforma za dijalog imaju mesto u ovoj Skupštini, s obzirom da je ovoj instituciji data mogućnost ne samo da sačuva vlasništvo nad procesom dijaloga nego i da sa čuva Kosovu od 17 februara.

On je zahtevao da se Platforma razmatra ali i da se postigne konsenzus o njoj.

Sapredsedavajući Državne delegacije za dijalog sa Srbijom, Fatmir Limaj, je rekao da je Platforma dokument koji je dobro pripremljen od Državne delegacije i da je tema izuzetno značajna za zemlju i da su poštovane parlamentarne procedure tako da se odugovlačenja nisu u interesu zemlje.

Poslanica Time Kadrijaj je iznela preporuku Komisije za spoljne poslove, za usvajanje Platforme. Stav Pro Platforme su izneli i predstavnici parlamentarnih grupa: Elmi Reçica (PDK), Dukagjin Gorani (PSD), Time Kadriaj (AAK), Bilall Sherifi (Nisma) i AlbertKinolli (6+).
Nakon okončanja diskusija, Skupština je otišla na pauzu, a potom počela sa novom redovnom sednicom.

Na zahtev predsednika PG - PDK-a Memli Krasniqi, dnevni red je dopunjen dodatnim tačkama, nakon što se glasalo za odstupanje od Poslovnika. Skupština je usvojila Nacrt zakona o obavezama, odgovornostima i nadležnostima Državne delegacije Republike Kosova u procesu dijaloga sa Republikom Srbijom.

Isto tako glas Skupštine za je dobila i Platforma za dijalog o konačnom sveobuhvatnom i zakonski obavezajućim sporazumom za normalizaciju odnosa između republike Kosova i Republike Srbije.
U nastavku je Skupština u drugom razmatranju usvojila sledeća pet zakona: Zakon o izdavanju u korišćenju i razmenu nepokretne opštinske imovine; Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sponzorstvima u oblasti kulture, omladinu i sporta; Zakon o izmenama i dopunama Zakona br. 2003/24 o sportu, izmenjenog i dopunjenog Zakonom br. 04/L-075; Zakon o izmenama i dopunama Zakona za sprečavanje i sankcionisanje nasilja i negativnih pojava u sportskim događajima, kao i Zakon o tužilačkom savetu Kosova.

U nastavku je Skupština imenovala: Fortuna Shaqiri-Haxhikadrijan, Alban Elshani, Mehmet Krasniqi, Bashkim Mustafa i Asdren Osajm, kao članove u Komisiji za državnu pomoć sa trogodišnjim mandatom.

Dok je Bajram Zejnullahu dobio dovoljan broj glasova za predsedavajućeg Borda kosovske Agencije za privatizaciju, kao i Hajzer Salihu za člana ovog Borda.

Isto tako je formirana i parlamentarna anketna komisija u vezi stanja u PTK i Vala, dok na zahtev PG - PSD-a predsedavajući Komisije za nadzor Agencije Kosova za inteligenciju je imenovan poslanik Faton Topalli.

Predsednik Skupštine Kadri Veseli, prekinuo je sednicu u čast „Nata e zjarreve" i učešća poslanika u ovom događaju koji se organizira u sklopu Epopeje oslobodilačke vojske Kosova.

 

 

Nga punimet e mbledhjeve të sotme të KuvenditNga punimet e mbledhjeve të sotme të KuvenditNga punimet e mbledhjeve të sotme të KuvenditNga punimet e mbledhjeve të sotme të KuvenditNga punimet e mbledhjeve të sotme të KuvenditNga punimet e mbledhjeve të sotme të KuvenditNga punimet e mbledhjeve të sotme të Kuvendit