Vesti

Sa sednice Komisije za zakonodavstvo…

Utorak, 05.03.2019
Komisija za zakonodavstvo, mandate, imunitete, Poslovnik Skupštine i nadgledanje APK, na današnjoj sednici, koju je predsedavala Albulena Haxhiu, predsednica, razmatrala je Izveštaj sa amandmanima na Nacrt zakona br. 06/L-101 o međunarodnom - privatnom pravu i izveštaj sa amandmanima funkcionalne Komisije na Nacrt zakona br. 06/L-081 o pristupu javnim dokumentima.
Nakon diskusije članova Komisije, doneta je odluka da se ovi izveštaji vrate ponovo za razmatranje radnim grupama.
Sednici su prisustvovali i predstavnici Saveza nezavisnih sindikata penzionera i invalida Kosova, koji su izrazili uznemirenje o njihovoj situaciji i zatražili su podršku ove komisije.
Nakon diskusija, postignuta je saglasnost da član komisije za Zakonodavstvo, Sami Kurteshi, bude odgovorno lice, koje će održavati kontakte sa predstavnicima Saveza nezavisnih sindikata penzionera i invalida Kosova i drugim državnim institucijama.

Nga Komisioni për Legjislacion…