Vesti

Sednica Komisije za zdravstvo, rad i socijalna pitanja

Petak, 15.02.2019
Komisija za zdravstvo, rad i socijalna pitanja, na današnjoj sednici kojoj je predsedavala Besa Baftiu, predsednica, diskutovala je o jedinoj tačci , licenciranje zdravstvenih privatnih institucija, u vezi slučaja "Slučaj maloletnice iz Glogovca", a na kojoj je bio pozvan ministar zdravstva Uran Ismaili.
Minisar Ismaili, se na početku fokusirao na slučaj maloletnice iz Glogovca , ističući da je ona abortirala u vreme kada ambulanta nije imala licencu i time stavila u opasnost zdravlje devojke, kršeći zakonodavno na snazi .
Istakao je da privatne zdravstvene institucije trebaju da obave ponovni zahtev za licenciranje nakon isteka licence, dodajući da teret spada na njih, a ne na ministarstvo .
"Bazirajući se na aktuelno zakonodavstvo, licence se izdaju za pet godina i nakon isteka roka licence treba aplicirati dva meseca pre završetka vremenskog roka, a to navedena ambulanta nije obavila ", istakao je ministar .
Nakon diskusija poslanika i dodatnih objašnjenja, ministar Ismaili je istakao da je istraga počela , ne samo od tužilaštva, već i od Komore lekara.
"Shodno Zakonu o zdravstvu, usluge se pružaju u javnim i privatnim institucija. Na Kosovu postoji veliki broj njih. Na osnovu poslednjih informacija , u privatnom sektoru je 1666 privatnih zdravstvenih institucija, od tog broja 28. je bolničko", istakao je ministar Ismaili.
„Ginekološkoj ambulanti, Fehmi Ahmeti, koja je bila osumnjičena za izvršenje ovog abortusa istekla je licenca. Doktor je imao licencu , ali se licenca za intervjuisanje daje privatnim institucijama. Za abortus se zahtevaju uslovi koji se predviđaju Zakonom, a te uslove ambulanta nije ispunila, devojka je obavila abortus , kada ambulanta nije imala licencu, a to je rizikovalo zdravlje devojke, ali je takođe kršeno zakonodavno na snazi. Ambulanta nije tražila licencu", istakao je Ismaili.
Na današnjoj sednici diskutovano je i o ostalim temama iz oblasti zdravstva, za koje članovi Komisije su inicirali razne problematike i adresirali su pitanja ministru Ismaili.

Mbledhja e Komisionit për Shëndetësi, Punë dhe Mirëqenie Sociale