Vesti

Sa plenarne sednice Skupštine Kosova

Sreda, 30.01.2019
Skupština Kosova, pod rukovodstvom Kadri Veseli, predsednik, otvorila je prolećno zasedanje za 2019. godinu,. Sednica je počela uobičajnim tačkama , izjave van dnevnog reda i parlamentarna pitanja.

Nakon toga, pod rukovodstvom potpredsednika Skupštine Xhavit Haliti, Skupština je nastavila rad sa povlačenjem od strane Vlade N/zakona o ratifikaciji međunarodnog Sporazuma između Ministarstva obrazovanja, nauke i tehnologije Republike Kosovo ("MONT") i Stitching Spark Holandije ("SPARK"), o podršci Međunarodnom koledžu biznisa u Mitrovici.

Između ostalog Skupština nije ratificirala Sporazum o dodatnom protokolu za izmenu i dopunu i pristupanje Sporazumu slobodne trgovine Centralne Evrope, kao i Sporazum sa Unicredit Bank Austrija Ag o projektu sistematizacije i otklanjanja otpadnih voda u opštini Podujevo.

U nastavku, Skupština je usvojila ratifikaciju Sporazuma između Republike Kosovo za zajedničko finansiranje stipendija na nivou master studija između Ambasade Francuske u Prištini, kao i ratifikaciju N/zakona između Republike Kosovo i Unicredit Bank Austria AG, za izgradnju sistema kanalizacije za opštinu Štimlje, izgradnju sistema snabdevanja vodom za opštinu Gračanica, izgradnju sistema snabdevanja vodom za opštinu Gračanica, izgradnju sistema vodovoda za opštinu Istog, kao i Sporazum sa Raiffeisen Bank International AG za projekat izgradnje sistema snabdevanja pijaćom vodom za opštinu Uroševac.

Takođe, Skupština je usvojila N/zakona o zaštiti ličnih podataka, koji je uvršten u dnevni red nakon zahteva Komisije za unutrašnje poslove, bezbednost i nadgledanje BSK-a.

Skupština Kosova nije postigla da izglasa proceduralnu mociju zahtevanu od Komisije za budžet, na osnovu kojeg je zahtevano produživanje rokova troškova budžeta, dok Zakon o budžetu stupi na snagu.

Poslanici su nakon diskusija u vezi zahteva predsednika Kosova , Hashim Thaçi, o izmeni Zakona o pridruživanju nevladinim organizacijama, usvojen od strane Skupštine Republike Kosova 7. novembra 2018. godine , zbog nedostatka kvoruma za glasanje , otišli na pauzu za ručak.

Nakon pauze, zbog nedostatka kvoruma za glasanje, plenarna senica je nastavila sa prvim razmatranjem sledećih N/zakona: N /zakona o dodatnom prihodu, N/zakona o visokom obrazovanju u Republici Kosovo.
Nakon odlaganja tačaka za interpelaciju, na zahtev podnosioca, Skupština je zaključila radove za sredu .

Nedovršene tačke će se nastaviti nakon završetka tačaka na sednici od 2. februara .