Vesti

Sa sednice Komisije za zakonodavstvo...

Sreda, 30.01.2019
Komisija za zakonodavstvo, mandate, imunitete, Poslovnik Skupštine i nadgledanje Agencije protiv korupcije, održala je redovnu sednicu, kojoj je predsedavala Albulena Haxhiu, predsednica, a na kojoj su usvojeni izveštaji sa preporukama na sledeće nacrte zakona: Nacrt zakona br.06/L-133 o budžetskim izdvajanima za budžet Republike Kosova za 2019; Nacrt zakona br. 06/L-111 o platama u javnom sektoru; Nacrt zakona br.06/L-114 o javnim službenicima, Nacrt zakona br.06/L-113 o organizovanju javne administracije i nezavisnih agencija.