Vesti

Sa sednice Komisije za budžet i finansije

Utorak, 29.01.2019
Komisija za budžet i finansije održala je danas redovnu sednicu, kojoj je predsedavala Safete Hadërgjonaj, potpredsednica, usvojila je Godišnji izveštaj o radu za 2018. i Godišnji Plan rada za 2019.godinu.

Članovi Komisije su se saglasili da preporuče Predsedništvu Skupštine da na sutrašnjoj sednici uvrsti kao prvu tačku dnevnog reda korišćenje budžetskih stavki za mesec januar, budući da i dalje nije usvojen budžet za 2019.godinu.

Na sednici ove komisije prisustvovao je i ministar za finansije Bedri Hamza.

Članovi ove komisije usvojili su Izveštaj sa amandmanima na Nacrt zakona br. 06/L-133 o budžetskim izdvajanjima za budžet Republike Kosova za 2019.

Takođe, članovi ove Komisije usvojili su i Izveštaj o rashodima Skupštine Kosova za devetomesečje 2018. i zahtev Vlade u vezi odluke za izmenu norme poreza na akcizu za duvan.