Vesti

Sa sednice Komisije za obrazovanje…

Petak, 25.01.2019
Komisija za obrazovanje, nauku, tehnologiju, kulturu, omladinu, sport, inovacije i preduzetništvo, održala je danas redovnu sednicu kojoj je predsedavao Ismail Kurteshi, predsednik, a na kojoj su učestvovali i članovi Državnog saveta za kvalitet ( DSK).

Predsednik, Ismail Kurteshi, je zahtevao od članova DSK-a da razjasne i obrazlože ne akreditovanje 42. programa javnih univerziteta.

U vezi ovog pitanja istakao je da Komisija ne želi da interveniše u rad DSK-a, jer je isti nezavistan organ.

Kurteshi je zahtevao informacije o tome da li su donete odluke u skladu sa zakonima i kriterijumima na osnovu kojih deluje DSK.

Takođe, Kurteshi, je uputio poziv rektorima i DSK-u da nastave sa komunikacijom, jer štrajk nije rešenje.

Članovi Komisije su na osnovu iniciranih pitanja izrazili svoju zabrinutost u vezi ne akreditacije nastavnih programa u javnim univerzitetima.

Poslanici su se interesovali o tome da li je bilo pritiska od ministra obrazovanja za ne akreditaciju ovih programa.

Predsednik DSK, Gazmend Luboteni, je istakao da je u ovoj godini analiziran veliki broj programa kako bi se uvidelo da li ispunjavaju uslove i kriterijume za akreditaciju prema zakonodavstvu na snazi.

Članovi DSK-a su istakli da su na poslednjoj sednici razmatrali nove programe, i od 104. koliko je bilo na ocenjivanju, 53. je bilo u javnih institucija, dok 51. u privatnim koledžima.

Članovi DSK-a su pružili informacije o 107. ne usvojenih programa zbog ne ispunjavanja kriterijuma koji se zahtevaju na osnovu administrativnog uputstva.

 

 

Nga mbledhja e Komisionit për Arsim...