Vesti

Sa sednice Komisije za obrazovanje...

Četvrtak, 24.01.2019
Komisija za obrazovanje, nauku, tehnologiju, kulturu, omladinu, sport, inovacije i preduzetništvo, na sednici održanoj danas, kojom je predsedavao predsednik Ismail Kurteshi, pozvala je rektore javnih univerziteta Republike Kosova.

Na ovoj sednici bili su prisutni rektori: Marjan Dema - Univerzitet
"Hasan Prishtina" u Prištini, Bajram Kosumi - Univerzitet "Kadri Zeka" u Gnjilanu, Fadil Millaku - Univerzitet "Haxhi Zeka" u Peći, Ismet Temaj - Univerzitet "Ukshin Hoti" u Prizrenu, Shaban Buza - Univerzitet "Fehmi Agani" u Đakovici, Alush Musaj - Univerzitet "Isa Boletini" u Mitrovici i Agron Bajraktari - Univerzitet primenjenih nauka u Uroševcu.

Rektori javnih univerziteta pred Komisijom su izrazili svoje zabrinutosti u vezi sa obaveštenjem Državnog saveta za kvalitet o odluci koja je doneta na sednicama održanih 15. i 16. januara 2019. godine o povlačenju akreditacije i odbijanju 42 studijska programa.

Rektori javnih univerziteta nazvali su odluku Državnog saveta za kvalitet za zatvaranje 42 programa, arbitrarnom, nezakonitom i političkom.

Članovi Komisije su zahtevali od rektora da prate zakonske puteve za ponovno vraćanje programa kojima je ukinuta akreditacija.

Komisija na narednoj sednici je pozvala da izveštava Državni savet kvaliteta, kako bi pojasnili i obrazložili njihove odluke.

 

Nga mbledhja e Komisionit për Arsim...