Vesti

Sednica Komisije za nadgledanje javnih finansija

Sreda, 23.01.2019
Na današnjoj sednici Komisije za nadgledanje javnih finansija, kojoj je predsedavao Driton Selmanaj, predsednik, razmatran je i usvojen Godišnji izveštaj rada KNJF za 2018. Naglašena je činjenica da je tokom 2018,Komisija održala 26 sednica i razmatrala 33 izveštaja budžetskih organizacija. Takođe, rečeno je da je razmatrano dva nacrta zakona, dok nije monitorisan nijedan zakon koji spada u delokrug komisije.

Komisija je razmatrala i podržala Nacrt-rada KNJF za 2019. Ovom prilikom, ocenjeno je da će Komisija monitorsati i Zakon o unutrašnjoj kontroli javnih finansija. Na kraju, naglašeno je i uznemirenje u vezi institucija (Ministarstvo za poljoprivredu, Ministarstvo za seoski razvoj i Ministarstvo za zajednice i povratak), koje nisu dostavile dodatne izveštaje, koje je zahtevala Komisija, a koji se odnose na subvencije ovih institucija. U vezi s tim, rečeno je da će Komisija održati konferenciju za medije.

Mbledhja e Komisionit për Mbikëqyrjen e Financave Publike