Vesti

Sednica Komisije za ekonomski razvoj …

Utorak, 22.01.2019
Komisija za ekonomski razvoj, infrastrukturu, trgovinu, industriju i regionalni razvoj, održala je danas prvu sednicu prolećnog zasedanja. Sednicom je predsedavala Sala Berisha- Shala, predsednica Komisije.

Na ovoj sednici članovi Komisije razmatrali su Nacrt statuta "Trepça SH.A".

U vezi s tim, rukovodeći odbor ovog preduzeća je zahtevao da se finalni tekst nacrt statuta Trepče uskladi i dostavi komisiji na osnovu dogovora između Vlade, Sindikata Trepče i njenog borda.

Nakon toga, Komisija je razmatrala i podržala Izveštaj panela za izbor borda NP KOSTT .

Mbledhja e Komisionit për Zhvillim Ekonomik...