Vesti

Sa sednice Komisija za ljudska prava, polnu ravnopravnost, nestala lica i peticije

Utorak, 22.01.2019
Komisija za ljudska prava, polnu ravnopravnost, nestala lica i peticije, na današnjoj sednici koju je predsedavala Duda Balje, predsednica, održala je danas svoju prvu redovnu sednicu u kalendarskoj 2019 godini.

Na ovoj sednici prva tačka dnevnog reda je bila razmatranje Izveštaja rada Komisije za 2018.godinu. U nastavku ove sednice bez diskusija članovi Komisije su jednoglasno usvojili Izveštaja rada Komisije za 2018.godinu.

Na istoj sednici članovi Komisije su takodje razmatrali i Nacrt plana rada Komisije za 2019.godinu i doneli Odluku da u medjuvremenu članovi Komisije daju svoje predloge i sugestije na pomenuti Nacrt plana rada i da na sledećom sastanku Komisije još jednom rasprave i usvoje Nacrt plana rada Komisije za 2019.godinu.

 

Sa sednice Komisija za ljudska prava, polnu ravnopravnost, nestala lica i peticije