Vesti

Sa sednice Predsedništva Skupštine

Petak, 18.01.2019
Predsedništvo Skupštine Republike Kosovo, kojim je predsedavao Kadri Veseli, predsednik, održalo je danas prvu sednicu za 2019. godinu, utvrđujući ujedno održavanje prve sednice prolećnog zasedanja .

Dana 30. januara 2019. godine, u 10, 00 časova, Skupština će održati redovnu sednicu na kojoj će se razmatrati niz n/zakona i ostala pitanja.

Takođe, na dnevnom redu je i usvajanje nedovršenih tačaka sa prethodnih sednica.

Nakon toga se očekuje održavanje dve interpelacije i tri parlamentarne debate.

Predsedništvo je na današnjoj sednici razmatralo i ostala pitanja iz svog delokruga .

Takođe, Predsedništvo je zadužilo parlamentarne komisije da izrade svoje planove rada i u koordinaciji sa zakonodavnim programom vlade, izrade zakonodavni plan Skupštine za ovu godinu .

Peticija građana opštine Južna Mitrovica u vezi zakonodavne inicijative za izmenu i dopunu Zakona br. 03/L-041 o administrativnim granicama opština, upućena je vladi radi davanja mišljenja .

 

Nga mbledhja e Kryesisë së Kuvendit