Vesti

Komisija za ekonomski razvoj ...

Petak, 28.12.2018
Predstavnici Ministarstva trgovine i industrije (MTI), Regulatornog ureda za energiju (RUE) i Kosovskog autoriteta za konkurenciju (KAK), bili su prisutni na sednici Komisije za ekonomski razvoj, infrastrukturu, trgovinu, industriju i regionalni razvoj, održanoj danas, kojom je predsedavala predsednica Komisije Sala Berisha-Shala.

Tom prilikom, predstavnici ovih institucija izveštavali su o isključenju električne energije i ceni nafte, pitanja za koja su članovi Komisije izrazili zabrinutost, dok su nadležni organi zahtevali da se preduzmu hitne mere u vezi sa nedavnim ukazanim nepravilnostima.

O pitanju električne energije govorio je Arsim Janova, predsednik Odbora RUE-a. On je naveo da je povremeno isključenje električne energije tokom ovih meseci bilo rezultat investicija planiranih od strane KEDS-a. Međutim, dodao je, da je RUE, s obzirom na zimsku sezonu i činjenicu da u nedostatku električne energije građani ne mogu biti snabdeveni pijaćom vodom, zahtevao od KEDS -a obustavljanje ovih investicija.

Predsednik Odbora RUE-a g. Janova zatim je objasnio da je ovaj zahtev podnet 23. novembra i da se nakon toga situacija napajanjem električnom energijom znatno poboljšala. Kako bi KEDS bio još efikasniji u ispunjavanju svojih obaveza prema potrošačima, Janova je naglasio da RUE treba da kompletira Odbor i poveća broj zaposlenih, kako bi sproveo efikasnije nadgledanje.

S tim u vezi, članovi Komisije zahtevali su od RUE-a da se i dalje angažuje, i u skladu sa važećim zakonima, preduzme sve mere kako bi napajanje električnom energijom bilo prema potrebama građana.
Što se tiče cene nafte, ministar MTI-a g. Endrit Shala, govorio je o merama koje su preduzete u vezi sa tim.
Ministar Shala je na početku govorio o sastanku sa predstavnicima naftnih kompanija, odnosno njihovim udruženjima. Zatim je naglasio da MTI, dok ne dobije bilo kakvu preporuku od neke od relevantnih institucija, ne može donositi odluke koje bi ugrozile liberalizaciju tržišta. Međutim, naglasio je, da u cilju zaštite potrošača izdali smo nalog, kojim se obavezuju svi ekonomski operateri koji pružaju usluge prodaje naftnih derivata, da na svakom prodajnom mestu postave indikativne tabele cena naftnih derivata.
S tim u vezi, govorio je i predstavnik KAK-a, Valon Prestreshi. Tom prilikom, on je naveo da na osnovu informacija koje imaju, ne mogu pružiti dokaze da je kretanje cene nafte i naftnih derivata unapred dogovoreno od strane kompanija za distribuciju nafte.

 

 

 

Komisioni për Zhvillim Ekonomik... Komisioni për Zhvillim Ekonomik...