Vesti

Sa sednicu Komisije za javnu administraciju...

Ponedeljak, 17.12.2018
Komisija za javnu administraciju, lokalnu upravu i medije, održala je danas redovnu sednicu, kojoj je predsedavao Nait Hasani, predsednik, a na kojoj su prisustvovali predstavnici Odbora RTK-a kako bi pojasnili procedure poništavanja konkursa za generalnog direktora RTK-a .

Član Odbora RTK-a, Afërdita Maliqi, govorila je hronološki o načinu procedura i kriterijuma konkursa za generalnog direktora RTK-a. Ona je rekla da 19.11.2018 jednoglasno Odbor je odlučio da raspiše konkurs za ovaj položaj na osnovu Zakona RTK-a.

"Konkurs je bio otvoren do 3 decembra 2018, dok je za ovaj položaj konkurisalo 5 kandidata. O kriterijumima i uslovima konkursa bili su saglasni svi članovi Odbora" izjavila je Maliqi.

Međutim u vezi administrativnih procedura ona je rekla da sa preproukom administracije RTK-a i Inspektorata rada, odbor je delovao prema administrativnom uputstvom br. 07/2017 kojim radi javni prenosnik. Ona je dodala da je RTK-a institucija od posebnog značaj i ne podleže Zakonu o javnim službenicima, već ovaj mediji radi prema Administrativnom uputstvo Ministarstva za rad i socijalno staranje.

Dalje, Maliqi je objasnila da dana 11 decembar, na osnovu procedura koje predviđa Uputstvo, Komisija je razmatrala aplikacije kandidata. Prema njoj, o 5 kandidata, trojica njih su ispunili kriterijume konkursa za procedure intervjuisanja. Ovom prilikom, ona je rekla da je Odbor jednoglasno doneo odluku da raspiše konkurs još jednom zbog nedostatka ispunjavanja kriterijuma, prema konkursu. Ona je takođe naglasila da nije učinjeno kršenje zakona, ocenjujući da je bila otvorena procedura.

Članovi Komisije su postavili pitanja u vezi kriterijuma konkursa, da lis su bili isti kao 2015. Godine, kriterijum iskustva u rukovođenju medija od 3 do 7 i dr.

Takođe, govorilo se o zahtevu Nezavisnog nadzornog Odbora civilne službe, upućena Komisiji u vezi tumačenja jednog člana za produžetak mandata članova Odbora ove institucije.

 

Nga mbledhja e Komisionit për Administratë Publike...